Apakah Kontrak Perniagaan Tidak Formal?

Kontrak perniagaan tidak rasmi adalah perjanjian antara dua pihak yang mempunyai maksud kontrak formal tanpa meterai agensi kerajaan atau saksi. Dengan kata lain, ini adalah keputusan yang dipersetujui bersama antara dua pihak yang tidak didokumentasikan secara formal oleh agensi atau saksi.

Bahagian Penting untuk Kontrak

Untuk mengikat secara sah, kontrak mesti terdiri daripada persetujuan bersama, tawaran dan penerimaan serta pertimbangan. Ringkasnya, ini bermaksud bahawa kontrak yang mengikat secara sah menghendaki kedua-dua pihak memahami perjanjian tersebut, dan juga syarat-syarat perjanjian, agar perjanjian tersebut dapat ditegakkan di pengadilan.

Perbezaan Antara Kontrak Perniagaan Formal dan Tidak Formal

Kedua-dua kontrak formal dan tidak rasmi boleh ditulis atau lisan; namun, itu adalah meterai pihak pemerintah atau saksi yang menimbulkan perbezaan. Kontrak formal memerlukan saksi atau meterai pemerintah, seperti kontrak notaris, sementara kontrak tidak rasmi tidak.