Matlamat Perancangan Jangka Panjang dalam Perniagaan

Perancangan perniagaan melibatkan menetapkan objektif jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dan menjadualkan siri tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Perancangan perniagaan jarak jauh merangkumi mengembangkan pernyataan misi, pernyataan visi dan matlamat serta strategi perniagaan yang berterusan yang diperlukan untuk memajukan visi dan misi syarikat ke hadapan. Dengan memfokuskan pada isu-isu utama seperti produktiviti, perkhidmatan dan kualiti pelanggan, tujuan dan objektif perniagaan memberikan rasa arah, tujuan dan urgensi. Ini juga memotivasi pasukan organisasi untuk memberikan prestasi yang diperlukan untuk mencapai hasil yang disasarkan.

Petua

Perancangan perniagaan jarak jauh merangkumi mengembangkan pernyataan misi, pernyataan visi dan matlamat serta strategi perniagaan yang berterusan yang diperlukan untuk memajukan visi dan misi syarikat ke hadapan.

Penyataan Misi dan Visi

Matlamat perniagaan jangka panjang menjadikan pasukan perniagaan dan individu bertanggungjawab untuk memajukan misi dan visi syarikat. Pernyataan misi menyatakan tujuan untuk kewujudan organisasi. Sebagai contoh, pernyataan misi untuk pengeluar basikal adalah menawarkan basikal berkualiti tinggi dengan harga yang bernilai.

Pernyataan visi lebih spesifik dan menyatakan perubahan yang ingin dilakukan oleh syarikat. Sebagai contoh, pernyataan visi pengeluar basikal adalah "menjadi pengeluar basikal terlaris pada tahun 2020." Berdasarkan pernyataan misi dan visi, objektif perniagaan dari atas ke bawah dikembangkan oleh pengurus kanan dalam bentuk tujuan perniagaan jangka panjang.

Ramalan

Perancangan perniagaan jangka panjang melibatkan pengembangan tujuan jangka panjang berdasarkan penilaian sejarah penjualan dan data operasi lain. Menggunakan teknik ramalan dalam perancangan perniagaan membantu para pemimpin membuat ramalan yang tepat yang dapat digunakan dalam mengembangkan tujuan jangka panjang.

Data dalaman yang relevan mengenai prestasi syarikat, serta data luaran mengenai industri, mungkin digunakan untuk menetapkan tujuan jangka panjang yang strategik yaitu SMART: akronim untuk tujuan Khusus, Terukur, Dapat dicapai, Relevan dan Tepat Waktu.

Menguruskan Masa Depan

Menguruskan masa depan syarikat terletak di tengah-tengah menetapkan matlamat perniagaan jangka panjang. Ini terutama berlaku untuk perancangan perniagaan strategik, yang merupakan "konsep keseluruhan perniagaan yang melibatkan kerangka kerja dan proses yang memandu masa depannya," menurut Kerry Napuk dalam bukunya "Perniagaan yang Dipimpin Strategi."

Perancangan jangka panjang melibatkan penilaian kedudukan pasaran semasa syarikat, menetapkan tujuan untuk mengambil syarikat di masa depan, dan menetapkan taktik untuk memindahkan syarikat dari mana ia ke tempat pemimpinnya menginginkannya di masa depan.

Arah dan Motivasi

Perancangan perniagaan jarak jauh membantu pemimpin perniagaan berfikir secara berbeza mengenai arah syarikat. Ini juga memberikan motivasi dan pandangan mengenai jenis prestasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan perniagaan. Ini sangat penting apabila perubahan dalaman yang signifikan diperlukan untuk mengekalkan kelebihan daya saing.

Sebagai contoh, tujuan jangka panjang mungkin adalah meningkatkan pendapatan untuk produk tertentu sebanyak 20 peratus dalam jangka masa lima tahun. Matlamat jangka panjang ini memberi pengurusan arahan yang dapat diukur dan memberikan sasaran pekerja untuk mengukur kemajuan prestasi.