Latihan Latihan Kepemimpinan Transformasional

Seorang pemimpin transformasional, menggunakan pendekatan yang menumpukan pada membantu pengikut berkembang menjadi pemimpin mereka sendiri, bertindak sebagai teladan untuk memberi inspirasi, mencabar dan memotivasi anggota pasukan. Pemimpin transformasional mendorong pengikut untuk berfikir secara kreatif dan mencari cara baru untuk menyelesaikan masalah. Latihan yang dijalankan biasanya membolehkan para peserta belajar bagaimana mencapai misi melalui pengaruh, pertimbangan, rangsangan intelektual dan motivasi. Dengan belajar menguasai keyakinan diri dan motivasi mereka sendiri, pemimpin mengembangkan kemahiran untuk mendorong perkembangan orang lain. Kelas kepemimpinan transformasional biasanya merangkumi simulasi main peranan yang membantu pelajar memperoleh kemahiran.

Senario Main Peranan

Belajar bagaimana membimbing dan membimbing orang lain biasanya melibatkan peluang bermain peranan dalam senario yang berkaitan dengan masalah organisasi yang biasa. Kumpulan bermula dengan menentukan kualiti kepemimpinan transformasional yang dihargai oleh organisasi mereka. Membuat senarai semak membantu mengukur seberapa kerap pemimpin mempraktikkan teknik ini semasa pemerhatian. Contohnya, bahagikan sekumpulan peserta kepada kumpulan yang lebih kecil yang terdiri daripada tiga orang. Tugaskan satu orang peranan pemimpin transformasi, berikan orang kedua peranan sebagai pengikut dan berikan peranan sebagai pemerhati kepada orang ketiga. Huraikan senario, seperti menangani kelewatan, dan sediakan 10 minit untuk perbualan. Pemerhati mencatat berapa kali pemimpin menggunakan teknik yang dihargai, seperti mendengar secara aktif, menggunakan soalan terbuka,menunjukkan rasa hormat dan menyedari sumbangan individu. Selepas 10 minit, setiap kumpulan harus membincangkan hasilnya.

Memupuk Rangsangan Intelektual

Pemimpin transformasional biasanya mempertimbangkan akibat moral dan etika keputusan. Untuk berlatih memimpin orang lain untuk mencabar andaian, mengambil risiko dan memupuk inovasi, peserta bereksperimen dengan teknik yang meneliti soalan dari perspektif lain. Contohnya, bahagikan sekumpulan peserta menjadi berpasangan. Arahkan satu rakan untuk memainkan peranan sebagai pekerja yang mempunyai masalah, seperti kecacatan produk. Rakan yang lain harus memainkan peranan sebagai pemimpin transformasi mencadangkan teknik yang berbeza untuk menyelesaikan masalah berdasarkan pengalamannya. Selepas 15 minit, pasangan harus menukar peranan dan mengatasi masalah baru. Selepas 15 minit, lakukan sesi taklimat keseluruhan kumpulan untuk mengetahui apa yang peserta pelajari dari pengalaman tersebut.

Membangunkan Kemahiran Memotivasi Pekerja

Pemimpin transformasional biasanya menggunakan cerita untuk menyampaikan dan menyatakan visi mereka. Mempelajari cara bercerita memerlukan latihan. Contohnya, mintalah sukarelawan untuk bercerita mengenai kepercayaan yang kuat bahawa dia mahu orang lain juga bertindak. Contohnya, memberi sumbangan kepada badan amal tempatan untuk memberi kembali kepada masyarakat. Cerita ini tidak boleh berlanjutan tidak lebih dari 10 minit. Sebarkan senarai semak kepada peserta yang lain. Senarai semak harus memasukkan item seperti keaslian, untuk menilai apakah pembicara itu realistik dan boleh dipercayai. Sertakan juga fokus sebagai item, untuk menilai apakah pembicara tetap mengikut topik. Akhirnya, cari drama, untuk menilai apakah penceramah menarik dan mengekalkan perhatian penonton. Maklum balas peserta membantu penutur mengasah kemahiran berkomunikasi untuk meyakinkan pengikut untuk menjadi optimis terhadap masa depan.

Membangunkan Kemahiran Mempengaruhi

Untuk dilihat sebagai teladan bagi tingkah laku beretika, dapatkan rasa hormat dan bangga dengan organisasi memerlukan mewujudkan kepercayaan. Contohnya, minta peserta latihan mengenal pasti satu atau dua petikan dari pemimpin dunia bersejarah yang mempengaruhinya. Bincangkan mengapa pemimpin ini dapat mempengaruhi orang lain. Selain itu, minta setiap orang untuk menyediakan ucapan selama satu minit mengenai mengapa pemimpin yang mereka pilih paling berpengaruh. Ikuti undian kelas untuk melihat siapa yang paling meyakinkan dalam membuat kes.