Kebaikan & Kekurangan Struktur Organisasi Hierarki

Banyak perniagaan disusun dalam struktur hierarki yang menyerupai struktur komando ketenteraan. Terdapat atasan besar di bahagian atas yang memberi pesanan, tahap pengurus seterusnya yang melaksanakannya, dan mungkin tahap pengurusan lain jika perniagaannya cukup besar. Strukturnya mempunyai kelebihan. Lagipun, anda ingin mempunyai cara agar pekerja dipertanggungjawabkan sama ada kepada anda, pengurus lain atau ketua pasukan atas tanggungjawab kerja mereka. Tetapi ada kekurangan untuk dipertimbangkan juga.

Pro: Kejelasan Struktur dan Kuasa Pelaporan

Apabila anda membuat hierarki dengan diri anda di bahagian atas struktur pelaporan dan satu atau lebih lapisan pengurus mengawasi pekerja di bawahnya, terdapat struktur pelaporan yang jelas. Semakin tinggi seseorang dalam struktur ini, semakin banyak kewibawaannya, tetapi juga lebih banyak tanggungjawabnya. Ini adalah kelebihan kerana pekerja mempunyai pemahaman yang jelas mengenai siapa yang bertanggungjawab dan kepada siapa mereka perlu melaporkannya. Ini juga memberi jalan yang jelas kepada staf untuk menaikkan tangga kerjaya dalam organisasi jika mereka ingin memperoleh lebih banyak wang dan memikul lebih banyak tanggungjawab.

Pro: Jalur Komunikasi yang jelas

Anda boleh menggunakan struktur hierarki untuk mewujudkan garis komunikasi yang jelas. Pekerja menerima arahan dasar dan tugas sehari-hari dari pengurus langsung mereka, yang menafsirkan pesanan dari pihak atasan, dan pekerja menghantar maklumat mengenai pekerjaan mereka dan juga idea mereka mengenai struktur hierarki, melaporkan terlebih dahulu kepada pengurus langsung mereka. Struktur ini mempermudah merancang dan melaksanakan strategi perniagaan, yaitu, jika karyawan berpegang pada pola komunikasi yang telah ditetapkan.

Con: Hierarki Dapat Menahan Kerjasama

Kelemahan utama struktur pengurusan hirarki adalah tidak mendorong orang untuk berkolaborasi dan berkongsi maklumat melintasi garis menegak struktur pelaporan. Seorang pekerja di Jabatan A cenderung untuk mendapatkan input dari Jabatan B atau Jabatan C jika pekerja merasa berkewajiban untuk terlebih dahulu menghantar semua permintaan "ke rantai" melalui pengurusannya.

Orang yang bekerja dalam organisasi hierarki cenderung berkembang menjadi kelompok, yang seterusnya bersaing untuk mendapatkan kuasa. Anda tidak hanya melihat pertandingan seperti ini di peringkat jabatan. Pengurus mungkin menjadi wilayah mengenai jabatan mereka sendiri, dan mereka mungkin lebih sering mendekati masalah peringkat organisasi dari perspektif jabatan mereka sendiri.

Con: Kekurangan Inovasi

Untuk membantu perniagaan anda responsif dan inovatif, pertimbangkan bagaimana struktur pelaporan yang jelas dan saluran komunikasi yang mapan dapat menjadi kelemahan bagi perniagaan. Pekerja memerlukan fleksibiliti untuk berkongsi idea dengan anda dan orang lain di syarikat. Mereka adalah orang yang berinteraksi secara langsung dengan pembekal dan pelanggan. Struktur pengurusan hierarki tidak perlu ditinggalkan sepenuhnya, tetapi strukturnya dapat dilonggarkan untuk memupuk pemikiran inovatif dalam organisasi anda.

Sekiranya anda memilih struktur yang fleksibel, seperti pasukan yang mengurus diri sendiri, anda menyediakan lebih banyak cara bagi pekerja untuk melakukan sumbang saran dan bereksperimen dengan idea baru yang kreatif. Buat pilihan ini dengan kesedaran bahawa peruntukan kuasa tidak sama; dengan pasukan, ada kaedah demokratik untuk membahagikan kerja, tetapi ini disertakan dengan tanggungjawab bersama. Orang yang bekerja dalam pasukan mesti mengetahui tugas mereka dan melaksanakannya supaya pasukan mereka berjaya.