Cara Memperbanyak Kotak di Excel

Microsoft Office Excel menyertakan banyak pilihan fungsi ketika memasukkan data ke dalam spreadsheet anda. Sebagai contoh, jika anda ingin memperbanyak sepasang sel atau bahkan satu baris sel, anda boleh menggunakan fungsi produk untuk membolehkan program menghitungnya secara automatik. Anda juga mempunyai pilihan untuk menulis fungsi produk secara manual ke dalam sel yang anda inginkan.

1

Klik sel di mana anda mahu memaparkan produk.

2

Klik tab "Rumus" di bahagian atas.

3

Klik butang "Math & Trig" di Ribbon. Pilihan muncul di bawah.

4

Klik "Produk" dari menu lungsur turun. Kotak dialog "Argumen Fungsi" muncul.

5

Klik medan "Nombor 1".

6

Taip setiap sel yang anda mahu gandakan, pisahkan setiap sel dengan koma. Contohnya, "B2, B3, B5." Sekiranya anda ingin memasukkan produk dari lajur nombor, masukkan sel pertama di lajur, ketik titik dua dan masukkan sel terakhir. Contohnya "B2: B5."

7

Klik "OK."