Bagaimana Internet Membentuk Tempat Kerja?

Lebih daripada tiga perempat penduduk AS menggunakan Internet, menurut statistik dari Internet World Stats. Pengguna terlibat dalam pelbagai aktiviti dalam talian - menghantar dan menerima e-mel, membaca berita, menjalankan perbankan, meneliti maklumat umum dan banyak lagi. Perniagaan menggunakan Internet untuk menguruskan komunikasi di tempat kerja dan mengekalkan persekitaran kerja yang cekap. Penggunaan internet di tempat kerja telah membentuk tempat kerja kerana sifat maklumat yang dapat dikongsi dalam talian.

Sejarah

Sebelum menggunakan Internet, pekerja terbatas dalam jenis aktiviti yang dapat mereka lakukan di komputer. Peranti genggam dengan akses Internet pada dasarnya tidak ada. Sebelumnya, komputer digunakan untuk melakukan fungsi pentadbiran, seperti pemfailan elektronik. Hari ini, peranti media peribadi, telefon pintar dan instrumen berkemampuan Internet lain membolehkan pekerja mengakses World Wide Web dari mana sahaja - keupayaan yang berpotensi mengganggu fungsi tempat kerja jika penggunaannya tidak diatur oleh majikan.

Dasar Tempat Kerja

Sifat Internet telah menyebabkan majikan mengembangkan dan melaksanakan dasar-dasar yang mengatur penggunaan Internet di tempat kerja. Dasar media elektronik menetapkan kod tingkah laku yang mesti dipatuhi oleh pekerja semasa waktu kerja atau semasa menggunakan peralatan komputer syarikat yang jauh dari tempat kerja. Dasar-dasar ini menentukan laman web mana yang sesuai dengan pekerjaan dan jenis laman web yang dilarang oleh pekerja untuk mengakses pada waktu syarikat. Polisi juga merangkumi bila, jika sama sekali, seorang pekerja dibenarkan memeriksa e-mel peribadi atau mengunjungi laman rangkaian sosial di tempat kerja.

Komunikasi Tempat Kerja

Penggunaan internet telah mengubah cara rakan berkomunikasi di tempat kerja. Dari segi sejarah, pekerja berkomunikasi melalui telefon, mel antara pejabat dan lawatan tatap muka. Internet telah mempermudah cara pekerja menukar maklumat dengan membiarkan mereka berkomunikasi secara elektronik. Komunikasi elektronik, seperti e-mel, pesanan segera dan persidangan video, menghilangkan halangan masa dan ruang. Penyelia dan pengurus dapat bekerja dari jauh dan masih mengekalkan komunikasi dengan pekerja. Syarikat boleh mengadakan mesyuarat dan memindahkan maklumat dari pejabat yang berlainan melalui penggunaan perkhidmatan Internet.

Tanggungjawab Majikan

Internet telah mempengaruhi skop undang-undang pekerjaan serta tanggungjawab majikan untuk gangguan dan diskriminasi di tempat kerja. Pelecehan, keganasan dan diskriminasi dapat melampaui lokasi fizikal organisasi hingga maklumat yang ditukar di Internet pada waktu peribadi pekerja. Sebagai contoh, rakan sekerja yang mengambil bahagian dalam tingkah laku melecehkan, seperti membuat komen yang tidak sesuai di laman web rangkaian sosial mengenai kecacatan pekerja lain, boleh melakukan kesalahan di tempat kerja. Majikan bertanggungjawab untuk membetulkan aktiviti tidak wajar yang dilakukan oleh pekerja melalui Internet sekiranya mangsa mengadu kelakuan tersebut.