Perbezaan Antara E&O & Liabiliti Profesional

Sesiapa yang menjalankan perniagaan memberi nasihat atau cadangan, atau menjana program atau produk kepada pelanggan, akan memerlukan perlindungan tanggungjawab. Ini melebihi perlindungan yang boleh dimiliki oleh entiti perniagaan seperti syarikat berhad. Insurans liabiliti profesional dan kesalahan dan insurans peninggalan kadang-kadang disebutkan dengan nafas yang sama dan bahkan dianggap sinonim oleh beberapa syarikat insurans. Walau bagaimana pun anda menamakannya, tanggungjawab E&O dan / atau profesional dirancang untuk melindungi anda dari sling dan anak panah yang disebabkan oleh kesilapan peribadi yang dilakukan sepanjang karier anda.

Satu dan Sama

Masa dulu, ada perbezaan antara insurans liabiliti profesional dan kesalahan dan insurans peninggalan, kata Berita Pembeli Insurans insurans pendidikan berkala. Pada satu masa, insurans yang diperoleh profesional seperti doktor dan peguam untuk liabiliti yang timbul semasa menjalankan perkhidmatan mereka disebut "tanggungjawab profesional", sedangkan insurans untuk liabiliti yang dihadapi dalam pekerjaan separa profesional lain disebut insurans "kesalahan dan peninggalan". Sejak itu kedua-duanya berkumpul untuk bermaksud pada dasarnya jenis insurans yang sama meliputi rungutan pihak ketiga yang tidak melibatkan kerosakan badan atau harta benda - yang kedua dilindungi oleh insurans liabiliti am.

Burung Bulu

Walaupun kedua-dua istilah itu digunakan secara bergantian, terdapat beberapa perbezaan teknikal antara tanggungjawab profesional dan E&O. Insurans liabiliti profesional dapat dilihat sebagai kerangka yang lebih besar di mana insurans kesalahan dan peninggalan adalah sebahagiannya. Seperti yang dinyatakan oleh Kumpulan Insurans Liabiliti Profesional penyedia insurans, beberapa jenis insurans yang berbeza berada di bawah rubrik tanggungjawab profesional. Kesalahan dan peninggalan adalah salah satu contoh, melindungi orang daripada perkara yang mereka lakukan - kesalahan - dan perkara yang tidak mereka lakukan - peninggalan. Jenis insurans liabiliti profesional yang lain termasuk insurans liabiliti pengarah dan pegawai dan insurans liabiliti amalan pekerjaan, yang merangkumi gangguan seksual dan diskriminasi dalam syarikat itu sendiri.

ciri-ciri

Salah satu ciri membezakan tanggungjawab profesional dan / atau kesalahan dan peninggalan insurans adalah bahawa ia merangkumi bidang intelektual dan bukannya kerosakan fizikal. Segala tuntutan undang-undang yang berpunca dari kelalaian pihak syarikat anda yang mengakibatkan kerosakan kewangan kepada pelanggan, misalnya, akan dilindungi di bawah PL / E&O. Tanggungjawab profesional membantu menanggung kos untuk membela diri, yang sebaliknya dapat menghapuskan perniagaan anda. Aspek lain dari PL / E&O adalah bahawa polisi sering merupakan "tuntutan yang dibuat", yang bermaksud bahawa ia merangkumi tuntutan yang diajukan semasa polisi, berbanding dengan polisi "kejadian" yang meliputi insiden yang berlaku dalam tempoh tersebut.

Liputan Khusus Profesion

Sekiranya anda mendapat liputan PL / E&O anda melalui persatuan perdagangan atau kumpulan profesional lain, anda mungkin boleh mendapatkan insurans liabiliti profesional yang disesuaikan dengan keperluan khusus profesion anda. Oleh itu, tanggungjawab profesional yang dirancang untuk akauntan akan menawarkan perlindungan untuk bertindak sebagai pemegang amanah atau pentadbir harta tanah, sementara dasar untuk profesional teknologi mungkin termasuk peruntukan yang melindungi terhadap tuntutan undang-undang yang timbul dari data yang dikompromikan. Ejen harta tanah, pereka dalaman dan syarikat kawalan perosak masing-masing mempunyai klausa khusus dalam polisi tanggungjawab profesional mereka yang menangani keperluan khusus mereka sendiri.