Cara Mengkonfigurasi Internet Explorer untuk Membuka Fail TIF di Windows Explorer

Format Fail Gambar Ditandai, disingkat TIF atau TIFF, adalah format yang popular untuk menyimpan gambar perniagaan dan gambar lain. Shell Windows Explorer biasanya membuka fail TIF di Windows Photo Viewer atau program penyuntingan Foto lain yang mungkin telah anda tentukan. Namun, jika anda bekerja keras di Web, anda mungkin ingin menetapkan Internet Explorer sebagai penampil lalai anda untuk fail TIF sehingga anda tidak perlu terus mengklik bolak-balik antara Internet Explorer dan program foto lalai anda.

1

Log masuk ke komputer yang berkenaan dengan akaun pentadbir.

2

Klik butang Mula, pilih "Program Lalai" dan klik pautan "Kaitkan jenis fail atau protokol dengan program".

3

Pilih ".tif" dan klik butang "Ubah Program". Klik tanda tambah di sebelah Program Lain.

4

Klik "Internet Explorer", centang kotak di sebelah "Selalu gunakan program yang dipilih untuk membuka fail seperti ini" dan klik "OK."

5

Ulangi langkah untuk peluasan fail TIFF. TIFF dan TIF adalah jenis fail yang sama; namun, fail TIF adalah peninggalan dari versi Windows yang lebih lama yang hanya menyokong sambungan fail tiga huruf. Kebanyakan fail Format Fail Imej yang Ditandai yang anda gunakan adalah TIFF.