Peranan Rang Undang-Undang Pengangkutan dalam Transaksi Pengangkutan

Tagihan barang, yang juga disebut sebagai muatan muatan, adalah kontrak hukum antara pengirim dan pengangkut. Rang undang-undang pengangkutan merangkumi perincian transaksi yang diperlukan dan biasanya ditandatangani oleh pengirim dan pengangkut. Ini digunakan oleh pegawai perakaunan sebagai dokumentasi sokongan untuk membenarkan penagihan pengirim atau penerima, bergantung pada syarat kontrak, untuk penghantaran barang yang berjaya.

Perincian

Walaupun maklumat yang disertakan dalam bil pengangkutan berbeza-beza di antara syarikat, butiran tertentu biasanya disertakan. Perinciannya merangkumi nama dan maklumat hubungan untuk pengirim dan penerima serta keterangan mengenai barang yang dihantar. Huraian barang yang dihantar merangkumi kuantiti dan jenis barang. Pengangkut perlu mengetahui apa yang diangkut, dan undang-undang persekutuan, negeri dan tempatan mengatur apa yang boleh dihantar dan bagaimana ia dapat dihantar.

Tandatangan

Oleh kerana bil pengangkutan adalah kontrak, pengirim boleh menandatangani dokumen untuk mengesahkan persetujuannya terhadap maklumat mengenai bil pengangkutan. Pengangkut akan memeriksa semula bahawa barang yang dimuat di traknya setuju dengan bil pengangkutan dan menandatanganinya sebagai pengesahan bahawa dia bertanggungjawab untuk penghantaran selamat dari jumlah yang dinyatakan. Penerima akan menandatangani bil penghantaran sebagai pengesahan bahawa dia menerima jumlah dan jenis kandungan yang betul. Sekiranya kemudian salah satu pihak tidak setuju mengenai apa yang dihantar, bil pengangkutan dapat digunakan sebagai bukti untuk membuktikan penagihan.

Masa

Rang undang-undang pengangkutan juga boleh menentukan kapan dan di mana produk diambil dan tarikh dan waktu yang tepat untuk penghantaran. Sekiranya barang sensitif pada masa, seperti hasil segar, maka elemen waktu dapat menunjukkan perbezaan antara pembawa yang menerima pembayaran atau menghapus perbelanjaan perjalanan sebagai penghantaran yang gagal. Pengangkut berhati-hati agar nota penerima tertera pada bil penghantaran tarikh dan masa penghantaran diterima. Notasi semacam itu bertindak sebagai bukti dokumentasi penghantaran.

Salinan

Tagihan barang biasanya adalah satu set yang merangkumi bil asal dan beberapa salinan. Setiap pihak yang termasuk dalam transaksi harus memiliki salinan tagihan barang. Pengirim biasanya membuat rang undang-undang barang dan menyimpan salinan salinan yang mengandungi tandatangan penerimaan syarikat penerbangan. Pengangkut membawa salinan bersamanya dan memberikan bil penghantaran kepada penerima bersama dengan barang yang diangkut. Apabila penerima menandatangani semasa penerimaan barang, pembawa menyimpan salinan bil pengangkutan yang ditandatangani dan meninggalkan salinan dengan penerima.