Cara Membatalkan Bayaran Bill Quicken

Anda mungkin telah mendaftar untuk akaun Quicken Bill Pay kerana ia senang dan menjimatkan masa anda. Tetapi jika anda ingin membatalkan akaun perkhidmatan Quicken Bill Pay kerana anda ingin meneruskan penerimaan dan pembayaran bil sendiri - atau jika anda mempunyai orang lain yang menjalankan tugas untuk anda - membatalkan akaun perkhidmatan Quicken Bill Pay membolehkan anda menyimpan bulanan berulang kos perkhidmatan.

1

Buka penyemak imbas Web pilihan anda dan arahkan ke laman web perkhidmatan Quicken Bill Pay (pautan di Sumber). Log masuk ke laman web ini dengan nama pengguna dan kata laluan anda.

2

Klik tab "Aktiviti Pembayaran" dan tinjau sebarang pembayaran yang sedang dalam proses. Sekiranya pembayaran bil sudah dijalankan, anda tidak akan dapat membatalkannya. Sekiranya anda mempunyai pembayaran bulanan berulang yang menggunakan pembayaran perkhidmatan Quicken, anda boleh membatalkannya dengan mengklik butang "Berhenti" di bahagian bawah halaman Aktiviti Pembayaran.

3

Klik pautan pada tab Aktiviti Pembayaran untuk sebarang pembayaran lalu yang anda buat dengan perkhidmatan Quicken Bill Pay. Cetak skrin pengesahan pembayaran untuk transaksi disimpan sebagai resit pembayaran setelah anda membatalkan perkhidmatan Quicken Bill Pay.

4

Kumpulkan maklumat untuk akaun perkhidmatan Quicken Bill Pay anda. Untuk membatalkan akaun anda, anda mesti memberikan nama individu atau perniagaan di mana anda membuat akaun, alamat, nombor telefon dan empat digit terakhir dari Jaminan Sosial atau Nombor Pengenalan Majikan yang dihubungkan dengan akaun cek yang digunakan untuk membiayai pembayaran melalui Quicken Perkhidmatan Bill Pay.

5

Hubungi sokongan pelanggan Quicken Bill Pay di 877-486-8844. Apabila wakil perkhidmatan Quicken Bill Pay menjawab telefon, beritahu dia bahawa anda ingin membatalkan akaun anda. Berikan maklumat keselamatan yang diperlukan untuk mengesahkan identiti anda dan menutup akaun anda.

6

Kirim maklumat pertukaran alamat yang diperlukan kepada pemiutang, utiliti atau entiti lain yang anda gunakan untuk membayar perkhidmatan Quicken Bill Pay.