Apakah Perbezaan Antara Usahasama & Perjanjian Perkongsian?

Sebagai pemilik perniagaan kecil, anda mungkin mendapati bahawa anda perlu mengambil pasangan. Anda boleh menjadikan perniagaan anda sebagai perkongsian jika anda memerlukan pelaburan tunai, atau anda boleh membuat perjanjian usaha sama jika anda mempunyai produk atau perkhidmatan baru yang ingin anda kembangkan. Pilihan yang anda buat antara membentuk perkongsian atau memasuki usaha sama mempengaruhi cara anda menjalankan perniagaan jangka panjang atau jangka pendek, jadi periksa implikasinya.

Perkongsian

Perkongsian adalah pengaturan undang-undang di mana dua atau lebih orang memiliki perniagaan bersama. Ini bermaksud bahawa keseluruhan perniagaan dikongsi selama perniagaan itu wujud. Kedua-dua rakan kongsi menyumbangkan wang, masa dan kepakaran untuk membuat perusahaan yang menguntungkan, dan perusahaan itu bertahan sehingga perkongsian itu dibubarkan.

Usaha sama

Anda memasuki usaha sama untuk projek tertentu. Terdapat had masa untuk usaha sama, dan mereka telah menyatakan had untuk tujuan mereka dengan jelas. Anda mungkin memasuki usaha sama untuk membuat produk yang tidak mampu dihasilkan oleh pasangannya sendiri. Contohnya ialah membangunkan perisian baru. Anda tidak melepaskan separuh perniagaan anda dalam usaha sama; anda berkongsi keuntungan dan perbelanjaan untuk usaha tertentu.

Kontrak

Kedua-dua perkongsian dan usaha sama memerlukan kontrak yang menjelaskan tanggungjawab dan hak setiap pihak. Kontrak tersebut memberikan hak milik bersama dan kawalan kepada rakan kongsi dalam perkadaran yang mereka setujui, dan memperincikan bagaimana keuntungan akan dibahagi. Kontrak ini juga menyenaraikan sumbangan wang dan kepakaran yang akan disumbangkan oleh setiap rakan kongsi. Perkongsian dan usaha sama berkongsi semua sifat ini.

Cukai

Perkongsian dan perkongsian usaha sama tidak membayar cukai sebagai entiti. Setiap rakan kongsi membayar cukai atas keuntungan dari penyata cukai peribadinya. Walau bagaimanapun, perkongsian itu dapat mengurangkan perbelanjaan perniagaan sebelum memberikan keuntungan kepada rakan kongsi, sehingga dapat mengurangkan beban cukai setiap rakan kongsi.