Gross Vs. Aliran tunai

Penyata kewangan adalah alat yang dapat membantu pemilik perniagaan menilai keadaan kewangan syarikat mereka dengan lebih baik. Faktor-faktor seperti aliran kasar dan tunai, yang dapat anda temukan dalam penyata kewangan syarikat anda, membolehkan anda melihat prestasi kewangan syarikat anda dari pelbagai sudut. Kasar adalah jumlah wang yang diperoleh syarikat anda dari penjualan, sementara aliran tunai menunjukkan berapa banyak wang mengalir masuk dan keluar dari syarikat anda dengan pelbagai alasan.

Jualan Kasar dan Untung Kasar

Kasar syarikat anda boleh berupa penjualan kasar atau untung kasar. Anda boleh mendapatkan kedua-duanya di penyata pendapatan syarikat anda. Penjualan kasar mewakili jumlah wang yang diambil syarikat anda dari penjualan sepanjang suku kewangan yang lalu, sementara untung kasar mewakili jumlah keuntungan yang anda perolehi dari penjualan setelah kos pembelian atau pembuatan barang yang anda jual ditolak.

Pendapatan bersih

Mengetahui kasar syarikat anda boleh bermanfaat. Mengetahui berapa sebenarnya pendapatan syarikat anda setelah semua perbelanjaan berkaitan ditolak dari penjualan adalah lebih berguna. Pendapatan bersih, yang boleh anda dapati di bahagian bawah penyata pendapatan syarikat anda, mewakili keuntungan sebenar yang anda peroleh sepanjang suku lalu setelah semua kos, termasuk barang overhed, seperti sewa dan elektrik, dan perbelanjaan lain seperti gaji pekerja, ditolak dari keuntungan kasar.

Penyata aliran tunai

Penyata pendapatan syarikat anda memberitahu anda berapa banyak pendapatan syarikat anda, tetapi tidak memberitahu anda dengan tepat dari mana semua wang itu berasal atau bagaimana ia dibelanjakan. Penyata aliran tunai mengisi butiran ini untuk anda. Penyata aliran tunai dibahagikan kepada tiga bahagian: aktiviti operasi, aktiviti kewangan dan aktiviti pelaburan.

Memahami Aliran Tunai

Bahagian operasi penyata aliran tunai anda mewakili pendapatan bersih, yang diambil dari penyata pendapatan. Syarikat anda mungkin mempunyai pendapatan dari sumber selain penjualan. Bahagian kewangan dalam penyata mewakili wang yang diambil syarikat anda dari pinjaman dan bon yang telah anda keluarkan serta wang yang mengalir keluar untuk membayar faedah dan pembayaran pinjaman. Bahagian terakhir, melabur, memberitahu anda berapa banyak wang yang telah anda habiskan untuk membeli pelaburan dan berapa banyak wang pelaburan anda telah dikembalikan kepada syarikat anda.