Kitaran Perakaunan vs Kitaran Operasi

Kitaran perakaunan adalah proses perakaunan yang digunakan untuk merekod urus niaga perniagaan dalam buku perakaunan dan membekalkan penyata kewangan akhir perakaunan. Kitaran operasi adalah proses transaksi perniagaan di mana inventori perniagaan dibeli, diproses dan akhirnya dijual kepada pelanggan. Kitaran perakaunan dan kitaran operasi syarikat saling bergantung sehubungan dengan panjang kitaran, tetapi juga berkaitan erat dari segi aliran maklumat antara kedua bidang tersebut.

Kitaran Perakaunan

Kitaran perakaunan, atau proses perakaunan, melibatkan serangkaian tugas perakaunan seperti mengenal pasti urus niaga perniagaan, mencatatkannya dalam catatan jurnal, menyiarkan catatan jurnal asal ke lejar umum dan akhirnya menggunakan maklumat dalam lejar umum untuk menyiapkan penyata kewangan. Walau bagaimanapun, jangka masa kitaran perakaunan tidak bergantung pada bagaimana dan kapan urus niaga perniagaan berlaku, kerana syarikat dapat memilih permulaan dan akhir kitaran perakaunannya untuk melaksanakan tugas perakaunan yang diperlukan. Kitaran perakaunan boleh berupa tahun kalender atau tahun fiskal, dan juga boleh dilakukan setiap suku tahun atau bulanan.

Kitaran Operasi

Syarikat tidak sewenang-wenangnya memutuskan kitaran operasi kerana ia mencerminkan bagaimana sebenarnya urus niaga perniagaan berkembang dari awal hingga akhir. Kitaran operasi juga disebut sebagai siklus penukaran tunai, yang merupakan jangka masa yang diperlukan oleh sebuah syarikat untuk mengubah pembelian inventori menjadi hasil penjualan. Kitaran operasi yang biasa merangkumi hari inventori yang belum dijelaskan sebelum penjualan, hari akaun belum terima sebelum pungutan tunai, dan hari akaun yang belum dibayar sebelum pembayaran tunai. Semakin banyak hari inventori dan akaun belum terima, semakin lama kitaran operasi, tetapi setiap hari hutang yang belum dibayar memendekkan jumlah keseluruhan kitaran operasi kerana kesan pembayaran tunai yang tertangguh.

Perbezaannya

Kitaran perakaunan dan kitaran operasi kemungkinan besar tidak bertepatan antara satu sama lain. Syarikat boleh memutuskan kitaran perakaunannya sendiri berdasarkan jadual waktu pelaporan kewangan, sedangkan mereka mesti mengikuti proses transaksi perniagaan yang sebenarnya untuk menentukan apakah kitaran operasi tertentu. Kitaran operasi boleh berulang berulang kali dalam kitaran perakaunan yang sama, bergantung pada seberapa cepat syarikat dapat menukar inventori, akaun belum terima menjadi tunai dan berapa lama syarikat itu dapat menyimpan tunai sebelum membayar akaun yang perlu dibayar dan perbelanjaan terakru yang lain.

Pautan

Maklumat mengenai transaksi perniagaan yang diperoleh dalam setiap kitaran operasi memastikan rakaman perakaunan yang tepat dalam kitaran perakaunan yang berkaitan. Urus niaga perniagaan dalam kitaran operasi mungkin menjadi lebih rumit apabila syarikat membeli inventori pada masa yang berlainan, membenarkan pelbagai jadual pengutipan hutang piutang atau menambah perbelanjaan operasi lain selain akaun perdagangan yang perlu dibayar. Tanpa komunikasi berkala dan berkesan antara orang perniagaan dan perakaunan, rekod perakaunan dari kitaran perakaunan semasa mungkin tidak menggambarkan transaksi perniagaan yang selalu berubah yang berlaku dalam setiap kitaran operasi.