Bagaimana Kekananan Penting untuk Kesatuan?

Kesatuan pekerja adalah organisasi yang berunding dengan majikan bagi pihak pekerja. Mereka biasanya mewakili pekerja di syarikat sederhana dan besar dalam industri seperti pembuatan dan pembinaan. Anggota kesatuan boleh dikenakan pelbagai peraturan yang ditetapkan oleh kesatuan, beberapa di antaranya mungkin berkaitan dengan senioriti pekerjaan.

Apakah Kekananan?

Kesatuan pekerja menerangkan jangka masa pekerja tertentu menjadi anggota kesatuan yang bekerja dalam pekerjaan kesatuan pekerja. Kesatuan pekerja sering mempunyai sistem kekananan yang memberi pelbagai faedah istimewa kepada anggota berdasarkan usia lanjut. Sistem kekananan dapat meningkatkan kesetiaan pekerja terhadap pekerjaan mereka. Mungkin memerlukan masa bertahun-tahun untuk mendapatkan kekananan, jadi pekerja mungkin lebih enggan berhenti kerja kerana melakukannya mungkin akan menghapuskan kekananan mereka.

Bayar dan Manfaat

Salah satu sebab utama kekananan adalah penting bagi kesatuan pekerja dan pekerja kesatuan kerana ia dapat menentukan gaji, faedah dan tanggungjawab pekerjaan pekerja. Pekerja yang bersekutu mungkin dikenakan skala gaji berdasarkan kekananan. Sebagai contoh, pekerja baru mungkin menerima kadar gaji asas tertentu, sementara pekerja dengan usia lima tahun mungkin menerima kadar asas ditambah jumlah tambahan berdasarkan tahun perkhidmatan. Kekananan juga boleh mempengaruhi faedah seperti waktu bercuti. Sebagai contoh, seorang pekerja kanan mungkin mempunyai cuti berbayar empat atau lima minggu, sementara pekerja baru mungkin hanya mendapat dua atau tiga minggu dalam setahun.

Promosi

Kekananan boleh mempengaruhi kemampuan pekerja kesatuan pekerja untuk menerima kenaikan pangkat dan mengambil peranan baru dalam sebuah syarikat. Kesatuan pekerja mungkin memerlukan pekerja yang paling kanan dinaikkan pangkat ke jawatan yang diinginkan sebelum pekerja yang mempunyai tahap kekananan, tanpa mengira prestasi kerja.

Keselamatan Pekerjaan

Cara lain kekananan boleh menjadi penting bagi kesatuan pekerja dan anggotanya ialah ia dapat menentukan pekerja mana yang tetap bekerja dan mengekalkan keahlian kesatuan sekiranya berlaku pemberhentian pekerja. Sekiranya syarikat yang menggaji pekerja kesatuan perlu memberhentikan pekerja, peraturan kesatuan boleh memaksa majikan untuk memberhentikan pekerja baru sebelum mereka yang mempunyai usia lebih tua. Oleh itu, pekerja yang mempunyai tahap kekananan tinggi mungkin mempunyai keselamatan pekerjaan yang jauh lebih besar daripada mereka yang mempunyai tahap kekananan.