Cara Mengira Masa Sakit

Perniagaan kecil mungkin memberi pekerja masa gaji yang dibayar sebagai faedah. Masa yang sakit adalah waktu cuti yang berlainan, berbanding dengan waktu sakit atau cuti keluarga yang tidak dibayar. Perniagaan dapat menentukan bagaimana pekerja memperoleh masa sakit. Cara yang paling biasa adalah dengan menambahkan sejumlah jam sakit setiap tempoh gaji. Contohnya, syarikat boleh menambah empat jam sakit pada waktu sakit pekerja setiap tempoh gaji. Apabila pekerja menggunakan waktu sakitnya, jumlah jam yang diambilnya akan dikurangkan dari jumlah masa sakitnya yang terkumpul.

1

Buat polisi cuti sakit anda. Sebagai contoh, anggap anda ingin memberikan cuti sakit selama empat jam setiap dua minggu.

2

Tentukan bilangan tempoh pekerja yang sesuai dengan polisi cuti sakit anda. Contohnya, anggap pekerja itu bekerja lapan minggu, jadi jam akan bertambah empat kali.

3

Gandakan bilangan jam cuti sakit yang anda berikan kepada pekerja dengan kekerapan jam yang dikenakan. Contohnya, empat kali empat sama dengan 16 jam.

4

Kurangkan masa sakit yang digunakan. Sebagai contoh, anggap pekerja mengambil masa dua jam waktu sakit, jadi 16 jam tolak dua jam sama dengan baki masa sakit selama 14 jam.