Apa itu perbelanjaan yang fleksibel?

Perniagaan menguruskan pelbagai perbelanjaan sepanjang tahun. Sebilangan perbelanjaan mungkin berbeza-beza, seperti utiliti, tetapi perniagaan menjalankan kawalan minimum terhadapnya dan mereka tidak berubah berdasarkan keuntungan atau kerugian perniagaan. Perbelanjaan yang fleksibel, atau kos budi bicara, merangkumi sebarang kos yang boleh dilakukan oleh perniagaan untuk mengawal dan mengubah berdasarkan keuntungan atau kerugian tanpa membahayakan operasi jangka pendek perniagaan.

Perbelanjaan Fleksibel

Perbelanjaan yang fleksibel cenderung beroperasi sebagai jumlah tetap yang ditetapkan pada jadual berkala, sering setiap tahun. Contoh umum perbelanjaan fleksibel termasuk iklan, sumber manusia dan perbelanjaan undang-undang. Jenis perbelanjaan ini sering kali dilabelkan sebagai kos kerana kesukaran menunjukkan hubungan langsung antara aktiviti yang dilakukan dan hasil kewangan. Kesukaran untuk menunjukkan pulangan pelaburan menjadikan perbelanjaan tersebut kelihatan tidak penting bagi operasi jangka pendek perniagaan dan, oleh itu, perbelanjaan fleksibel yang dapat disesuaikan oleh perniagaan jika perlu.

Kegunaan

Sebilangan perniagaan menggunakan perbelanjaan yang fleksibel untuk mengurangkan keuntungan yang dilaporkan dengan mempercepat penyusutan aset atau memanipulasi kadar sewa dalam kes di mana, misalnya, pegawai syarikat menyewa perniagaan bangunan yang dimilikinya. Pemilik perniagaan harus selalu berunding dengan pakar cukai dan kewangan sebelum berusaha menyesuaikan keuntungan yang dilaporkan untuk mengelakkan pelanggaran perubahan dalam peraturan cukai. Perniagaan sering melihat perbelanjaan yang fleksibel sebagai tempat untuk mengurangkan kos dalam tempoh kurus, baik dengan cara pengurangan atau penghapusan. Sebagai contoh, perniagaan boleh mengurangkan kos dengan menghilangkan kedudukan sumber manusia tetap.

Pelaporan dan Penganggaran

Seperti semua perbelanjaan lain, perbelanjaan yang fleksibel perlu ditunjukkan pada penyata untung rugi, baik untuk ketepatan pembukuan dan pelaporan cukai. Menyimpan rekod perbelanjaan fleksibel yang tepat memainkan peranan dalam menganalisis aliran tunai yang ada, yang dapat mempengaruhi sama ada atau berapa banyak bank akan memberi pinjaman kepada syarikat. Perniagaan boleh menggunakan perbelanjaan yang fleksibel sebagai cara penganggaran langsung untuk beberapa kegiatan bisnis, seperti pemasaran, biasanya melalui proses perundingan. Perbelanjaan ini juga berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menentukan apakah permintaan anggaran baru sesuai dengan tren umum anggaran yang dirundingkan sebelumnya dan menjelaskan inisiatif baru.

Pertimbangan

Robert S. Kaplan, profesor emeritus di Harvard Business School, berpendapat dalam makalah yang ditulisnya bahawa pandangan mengenai bidang seperti pengiklanan dan sumber manusia sebagai kos murni menyederhanakan masalah ini. Kaplan berpendapat bahawa dengan pelacakan dan penggunaan metrik yang tepat, kawasan perniagaan yang secara tradisional dianggap sebagai perbelanjaan yang fleksibel dapat diubah menjadi bidang berdasarkan aktiviti yang, minimal, impas dan bahkan berpotensi menghasilkan pendapatan dengan sendirinya.