Cara Menulis Laporan Perniagaan Tidak Formal

Perniagaan berjalan pada komunikasi maklumat yang cekap melalui laporan kemajuan projek, laporan anggaran, kemas kini sumber manusia, laporan penjualan dan laporan mengenai penanda aras strategik yang telah dicapai. Laporan-laporan ini bertujuan untuk memberi informasi kepada banyak orang mengenai apa yang berlaku di syarikat. Mereka bersifat sementara dan sering menjadi dasar untuk laporan formal kepada pihak berkepentingan, dewan pengarah dan pihak berkuasa pengawalseliaan.

Format

Laporan perniagaan tidak formal biasanya ditulis dalam bentuk memo. Letakkan "Memorandum" di bahagian atas halaman dan di bawah tajuk itu senaraikan tarikh, kepada siapa laporan itu ditujukan, dari siapa laporan itu dikeluarkan dan subjek laporan tersebut. Subjeknya boleh menjadi "Laporan Kemajuan Harian" atau beberapa tajuk deskriptif lain. Selalunya, tajuk dipisahkan dari badan memorandum dengan garis mendatar. Bahagian laporan mestilah pendek, fakta dan tersusun di bawah tajuk besar sekiranya merangkumi topik berbilang bahagian. Sebarang nota rujukan terdapat di bahagian bawah memorandum di bawah garis mendatar yang lain. Lampirkan sebarang dokumen yang dirujuk dalam laporan anda atau yang meningkatkan kejelasannya.

Kumpulkan Maklumat

Kumpulkan maklumat sebelum anda duduk menulis laporan. Sediakan semua fakta yang diperlukan dan nota anda supaya anda dapat menyemaknya dan memutuskan cara terbaik untuk menyampaikan fakta tersebut supaya pembaca anda sepenuhnya menghargai situasi yang dilaporkan. Laporan tidak rasmi adalah alat maklumat dan boleh merangkumi pertanyaan, cadangan dan ajakan bertindak. Refleksi pantas mengenai apa yang ingin anda katakan sebelum menulis menjadikan laporan pendek dan fokus.

Garis besar

Tulis garis besar termasuk pengenalan, perkara yang akan dibahas dan bahagian kesimpulan. Laporan tidak rasmi mestilah pendek dan hanya memberi penjelasan ringkas mengenai maklumat tersebut. Gunakan titik peluru bila boleh dan grafik atau carta jika mudah difahami. Ingatlah keperluan pembaca laporan anda dan hadkan skop laporan kepada keperluan maklumat tersebut.

Tulis

Pendahuluan menyatakan tujuan laporan dan skopnya. Tandai setiap titik maklumat dengan jelas dengan tajuk atau titik peluru dan simpan teksnya kepada satu atau dua perenggan pendek. Sertakan hanya fakta, tanpa komen editorial. Bahagian kesimpulan adalah tempat yang tepat untuk penilaian, cadangan untuk tindakan selanjutnya dan pertanyaan. Semasa menulis laporan, jauhi diri anda kecuali anda diminta memberikan analisis atau pendapat anda sendiri.