Tiga Perkara untuk Meningkatkan Gaya Kepemimpinan Demokratik Saya

Pengurus yang menggunakan gaya kepemimpinan demokratik bergantung pada input daripada pekerja untuk membuat keputusan syarikat. Kerana pekerja adalah peserta aktif dalam proses membuat keputusan pemimpin demokratik, kadangkala disebut sebagai kepemimpinan partisipatif. Kumpulan yang lebih besar dapat memberikan cabaran kepada pemimpin demokratik, kerana kesepakatan membina sukar. Tetapi ada cara pengurus dapat meningkatkan gaya kepemimpinan demokratiknya.

Komunikasi

Komunikasi yang tepat dan tepat pada masanya adalah dua aspek penting dalam gaya kepemimpinan demokratik. Pengurus perlu menyampaikan maklumat penting kepada semua pekerja tepat pada masanya dan kemudian dapat mengumpulkan pendapat pekerja untuk membuat keputusan. Dengan meningkatkan jaringan komunikasi dalam struktur kepemimpinan demokratik, pengurus dapat membenarkan pertukaran maklumat yang efisien yang akan meningkatkan hubungan pekerja-pengurus.

Struktur Teratur

Pemimpin demokratik mesti teratur untuk membantu melaksanakan tanggungjawab dan tanggungjawab pasukannya. Pemimpin perlu mempunyai pemahaman yang komprehensif mengenai hierarki kumpulannya dan kekuatan dan kelemahannya. Dia perlu mempunyai subkumpulan yang bertanggungjawab menjalankan tugas penting. Pemimpin demokratik meningkatkan produktiviti dengan menggunakan sumber daya kumpulan secara cekap. Struktur pentadbiran yang baik berkesan untuk bekerja di bawah gaya kepemimpinan demokratik.

Tarikh akhir

Anggota kakitangan mendapat kepercayaan dalam gaya pengurusan yang demokratik apabila pengurus menunjukkan kecekapan dalam memproses input pekerja. Untuk meningkatkan kecekapan mengumpulkan dan memproses maklumat, pengurus demokratik perlu menggunakan tarikh akhir. Apabila idea diberikan kepada pekerja untuk mendapatkan suara, perlu ada tarikh akhir yang ketat untuk mengemukakan suara dan kemudian tarikh akhir pengurus untuk memproses maklumat.

Cadangan

Pastikan terdapat garis panduan konkrit untuk proses membuat keputusan dalam gaya kepemimpinan demokratik anda. Kembangkan buku panduan untuk pekerja yang akan memberitahu mereka apa jenis keputusan yang akan anda buat tanpa input daripada kakitangan dan situasi apa yang memerlukan pendapat semua orang.