Cara Membungkus Teks secara automatik di PowerPoint 2007

Kotak teks di PowerPoint 2007 mengambil dua bentuk: kotak yang membungkus teks dan kotak yang tidak. Apabila kotak membungkus teks, mereka memasukkan jeda baris semasa anda mengetik, mengekalkan lebar tetap. Apabila kotak tidak membungkus teks, kotak akan lebar agar sesuai dengan semua yang anda taipkan dalam satu baris. Anda mungkin menggunakan jenis kotak terakhir ketika membuat tajuk slaid, tetapi kotak yang mengandungi blok teks yang lebih besar mesti membungkus teks agar sesuai dengan susun atur anda.

1

Pilih kotak teks kosong.

2

Klik kanan kotak teks untuk membuka menu konteks.

3

Klik "Format Shape" untuk membuka kotak dialog Format Shape.

4

Klik "Kotak Teks" di bahagian sebelah kiri.

5

Tandai kotak berlabel "Bungkus teks dalam bentuk."

6

Klik "OK."