Cara Membuat Simbol Peluru di Akses

Anda dapat menambahkan simbol yang terdapat dalam font ke program apa pun dengan menggunakan watak alternatif. Simbol peluru dapat ditambahkan dengan mudah ke pangkalan data atau laporan Access dengan menaip kod watak alternatif pada papan kekunci anda. Untuk menjadikan semua watak berjuta-juta tersedia pada papan kekunci standard, pereka fon membuat kod yang membolehkan semua simbol dapat diakses hanya dengan beberapa ketukan kekunci. Ia memerlukan penggunaan pad angka pada papan kekunci anda.

1

Lancarkan Akses dan buka pangkalan data atau laporkan di mana anda ingin menambahkan simbol peluru.

2

Klik di mana anda mahu memasukkan simbol peluru untuk meletakkan kursor di sana.

3

Tekan dan tahan kekunci "Alt" dan nombor yang sesuai, dan kemudian lepaskan semua kunci bersama-sama. Contohnya, Alt + 7 = •, Alt + 8 = ◘, Alt + 9 = ○ dan Alt + 10 = ◙. Perhatikan bahawa apabila anda memasukkan nombor dengan lebih dari satu digit, anda menekan nombor pertama, melepaskannya, menekan nombor kedua dan kemudian melepaskannya sebelum melepaskan kekunci Alt.