Melukis Lengkung Biasa di PowerPoint

Walaupun sebilangan pengguna lebih suka mengimport grafik dan gambar dari program lain ke dalam persembahan Microsoft PowerPoint, PowerPoint menyertakan alat lukisan canggih yang boleh anda gunakan untuk membuat kurva garis tunggal yang normal pada sebarang slaid dalam persembahan. Untuk menggambar lengkung normal di PowerPoint, gunakan alat "Bentuk" dalam kumpulan grafik "Ilustrasi".

1

Lancarkan Microsoft PowerPoint. Buka persembahan PowerPoint, dan kemudian pergi ke slaid di mana anda ingin melukis lengkung.

2

Klik tab "Masukkan" pada pita menu PowerPoint utama. Klik butang "Bentuk" dalam kumpulan alat "Ilustrasi".

3

Klik "Lengkung" di bawah tajuk "Garis".

4

Klik di mana sahaja pada slaid. Seret tetikus anda ke seluruh halaman ke arah mana pun untuk melengkung lekukan. Garis lengkung muncul semasa anda menyeret tetikus. Apabila lengkung mempunyai bentuk yang diinginkan, klik slaid pada kedudukan di mana anda ingin memaparkan lengkung. Untuk mengubah bentuk lengkung, klik dan pilih lengkung, dan kemudian klik "Edit Bentuk" diikuti dengan "Edit Titik" dalam kumpulan Sisipkan Bentuk di bawah Alat Lukisan. Gerakkan titik di garisan untuk menukar bentuk; contohnya, untuk menukar arah lengkung atau melengkapkan lekukan. Anda boleh mengulangi prosedur ini sehingga anda berpuas hati dengan keluk tersebut.

5

Klik dua kali di mana sahaja pada bentuk lengkung untuk menjadikannya "terbuka" sebagai lengkung garis tunggal yang boleh anda edit pada tarikh yang akan datang. Sebagai alternatif, klik titik permulaan lengkung untuk "menutup" bentuknya. Secara lalai, menutup bentuk memenuhi kawasan di dalam lekukan dengan warna yang padat. Sekiranya anda ingin menutup bentuk tetapi mempertahankan kurva garis tunggal yang normal tanpa pengisian warna, klik "Tidak Isi" pada pilihan "Isi Bentuk" dalam kumpulan "Alat Lukis" pada tab "Format".

6

Klik "Fail" di menu utama. Pilih "Simpan" untuk menyimpan perubahan pada persembahan anda.