Bagaimana Pemimpin Boleh Fleksibel dalam Menerapkan Empat Kerangka & Namun Masih dianggap Otentik?

Pendekatan empat kerangka untuk analisis kepemimpinan berasal dari karya Lee G. Bolman dan Terrence E. Deal, yang menggariskan lensa, atau bingkai yang berbeza, di mana para pemimpin harus melihat situasi yang bermasalah. Seperti yang dijelaskan dalam buku "Mengelola Sektor Awam," karya Grover Starling, keempat kerangka tersebut adalah struktur, sumber daya manusia, politik dan simbolik. Setiap kerangka menerangkan gaya kepemimpinan yang berbeza yang dapat anda pakai untuk memenuhi keperluan perniagaan anda.

Penerangan

Kerangka struktur memfokuskan pada aspek kepemimpinan yang rasional, seperti menetapkan dasar dan tujuan. Rangka sumber manusia memberi tumpuan kepada hubungan interpersonal antara semua pekerja dan pengurus. Kerangka politik menumpukan pada konflik yang timbul dari persaingan yang tidak dapat dielakkan di antara kumpulan organisasi yang berbeza, seperti pelbagai jabatan. Rangka simbolik memfokuskan pada realiti sosial, seperti keperluan untuk inspirasi dan semangat, yang dapat dikembangkan melalui menentukan dan mengekalkan sistem nilai yang memupuk budaya korporat yang berkesan.

Kelenturan

Menurut teori, pemimpin yang berkesan cukup fleksibel untuk bertukar-tukar dan bahkan menggabungkan bingkai, bergantung pada keadaan. Sebagai contoh, mengadopsi kerangka struktur mungkin menguntungkan pada tahun permulaan perniagaan, ketika analisis objektif dan eksperimen diperlukan untuk menentukan tujuan organisasi dan menerapkan strategi perniagaan yang berkesan. Namun, pada masa kewangan yang sukar, menerapkan kerangka simbolik dapat membantu pemimpin memotivasi pekerja dan meningkatkan semangat.

Pertimbangan

Terlalu fleksibel dan melompat secara tidak sengaja dari bingkai ke bingkai tidak akan membantu apabila pekerja anda memerlukan tangan yang tegas, tetapi bergantung pada satu bingkai boleh menyebabkan masalah. Sebagai contoh, seorang pemimpin yang tidak autentik membuat kenabian untuk memberi inspirasi kepada pekerja ketika mereka benar-benar memerlukan pengawasan dan nasihat yang objektif, atau mengumumkan kebijakan yang ketat untuk membendung tingkah laku salah pejabat dan bukannya menyedari masalah moral yang menyebabkan ketidakpuasan sistemik.

Membangunkan Keaslian

Tidak ada resipi untuk menggunakan bingkai yang betul. Untuk menjadi pemimpin yang sahih, anda mesti belajar mengenali apa yang diperlukan oleh tenaga kerja anda daripada anda sebagai pemimpin, kemudian menggunakan kerangka yang paling sesuai dengan keperluan itu. Sebagai contoh, ketika pertengkaran berlaku di antara pelbagai jabatan, pemimpin yang berkesan beralih ke kerangka politik untuk membantu mengenal pasti bagaimana sumber daya dapat dialokasikan semula untuk memenuhi keperluan semua orang. Mempelajari teori pengurusan mungkin membantu anda mengelakkan beberapa kesilapan, tetapi pengalaman langsung adalah kaedah terbaik untuk mengembangkan kemahiran kepemimpinan yang sahih.