Kelebihan Tenaga Kerja Teras

Syarikat boleh membahagikan tenaga kerja mereka kepada dua kumpulan utama, periferal atau fleksibel dan teras. Tenaga kerja persisian atau fleksibel merangkumi pekerja yang hanya sementara atau yang tidak menyumbang kepada tugas paling penting yang mesti diselesaikan oleh perniagaan. Tenaga kerja teras merangkumi pekerja yang melakukan aktiviti penting syarikat. Membentuk tenaga kerja teras yang jelas mempunyai beberapa kelebihan yang perlu dipertimbangkan oleh pengurus.

Kestabilan, Kesinambungan dan Ramalan

Secara definisi, pekerja teras adalah mereka yang penting dalam operasi perniagaan. Selagi pekerja teras melakukan pekerjaan mereka dengan baik, pekerjaan mereka relatif terjamin kerana perniagaan mesti mempunyai sebilangan orang yang menyelesaikan tugas penting. Ini mewujudkan kestabilan dalam tenaga kerja, yang membolehkan pengurus membuat beberapa ramalan asas mengenai bagaimana operasi akan maju dan berapa harganya.

Perancangan strategik

Kecuali syarikat mengubah objektif dan visi, tenaga kerja teras dengan idealnya harus tetap stabil. Setelah perniagaan mengetahui berapa banyak pekerja yang tersedia secara konsisten dan apa kemahiran dan pengetahuan yang dimiliki oleh pekerja tersebut, pengurus dapat mengembangkan strategi khusus untuk memenuhi tujuan syarikat - iaitu, ia dapat mengawal tenaga kerja dan hasilnya dengan lebih baik. Ini jauh lebih sukar untuk dilakukan dengan tenaga kerja yang fleksibel kerana bilangan pekerja, dan dengan demikian kumpulan kemahiran dan pengetahuan yang ada, tidak dapat dipercayai. Dengan rancangan yang konkrit, pengurus dapat mengukur apa yang dilakukan oleh pekerja dan memberikan maklumat khusus kepada pelabur dan pihak lain yang berminat dengan syarikat tersebut.

Kecekapan

Oleh kerana anggota tenaga kerja teras sangat penting bagi syarikat, mereka sering tinggal bersama syarikat itu untuk jangka masa yang panjang. Ini membolehkan pekerja menjadi mahir dalam tugas-tugas tertentu yang mereka lakukan. Dari masa ke masa, mereka menjadi cekap. Dengan kecekapan muncul peningkatan pengeluaran, perkhidmatan yang lebih baik dan peningkatan pendapatan dan keuntungan. Namun, penting untuk mendorong beberapa tahap inovasi dan kreativiti dalam pekerjaan sehingga syarikat dapat tetap kompetitif dan memenuhi permintaan pasar yang berubah.

Komitmen dan Kerja Berpasukan

Oleh kerana pekerja tenaga kerja teras sering tinggal bersama syarikat untuk jangka masa yang panjang, mereka sering komited terhadap pekerjaan mereka dan visi syarikat. Mereka menyampaikan kesetiaan mereka kepada orang lain di luar syarikat dengan cara langsung dan tidak langsung, seperti membeli produk yang dihasilkan syarikat mereka. Selain itu, pekerja menjadi biasa antara satu sama lain, bahkan kadang-kadang menggambarkan kumpulan itu sebagai keluarga kerja. Mereka datang untuk saling menjaga dan menghormati bakat individu. Mereka juga tahu sejauh mana yang membuat kerja masing-masing menjadi yang terbaik. Ini membantu anggota tenaga kerja teras bekerja dengan baik dalam pasukan.