Definisi Perakaunan Perolehan

Perakaunan untuk perolehan sering menjadi amalan berguna dalam pengurusan perniagaan kecil. Perolehan adalah sederhana, tetapi memberikan kaedah yang tepat untuk menilai kecekapan perniagaan. Pemilik perniagaan kecil sering dapat memperoleh gambaran yang lebih baik mengenai kekuatan dan kelemahan perniagaan mereka dengan belajar mengenai nisbah perolehan yang digunakan dalam perakaunan dan pengurusan.

Asas Perakaunan Perolehan

Dalam perniagaan, perakaunan perolehan adalah nama yang diberikan kepada analisis nisbah yang mengukur seberapa berkesan perniagaan bergerak - bertukar - akaun tertentu dalam kitaran perakaunan. Dalam kebanyakan kes, perniagaan ingin memaksimumkan perolehan kerana mereka hanya mengumpulkan pendapatan dari peratusan penjualan per unitnya. Nisbah perolehan secara umum adalah ukuran kecekapan perniagaan dan memberikan maklumat mengenai kemampuan perniagaan untuk memberikan pulangan per dolar pelaburan modal.

Perolehan Inventori

Untuk perniagaan jualan dan runcit, perolehan inventori adalah alat yang berharga untuk menilai prestasi pengurusan. Untuk mengetahui nisbah perolehan inventori, perniagaan membahagikan jumlah kos penjualannya untuk tempoh tersebut dengan purata inventori yang dimiliki selama tempoh tersebut. Pada dasarnya, ini memberitahu perniagaan berapa kali ia membeli dan menjual keseluruhan inventori dalam kitaran perakaunan, biasanya setahun. Ini penting kerana perniagaan hanya dapat menghasilkan begitu banyak pendapatan setiap inventori "giliran".

Perolehan Aset

Perolehan aset berkaitan dengan perolehan inventori tetapi memberikan gambaran yang lebih baik kepada perniagaannya berdasarkan semua asetnya, dan bukan hanya barang yang dibeli untuk dijual. Untuk mengira perolehan aset, akauntan hanya membahagikan jumlah pendapatan perniagaan, yang dilaporkan pada penyata pendapatan tempoh tersebut, dengan jumlah asetnya, yang dilaporkan pada kunci kira-kira. Pada hakikatnya, angka ini adalah jumlah pendapatan yang dihasilkan syarikat setiap dolar asetnya. Sebaik-baiknya, perniagaan ingin memaksimumkan jumlah pendapatan yang diperolehnya pada setiap dolar asetnya, kerana ini kemungkinan akan menghasilkan pulangan pelaburan terbesar secara keseluruhan.

Perolehan Penghutang dan Hutang

Selain memaksimumkan prestasi aset, perniagaan yang berjaya mesti menguruskan keadaan kredit dan aliran tunai dengan berhati-hati. Di sinilah nisbah perolehan kredit, perolehan hutang piutang dan perolehan hutang akaun masuk. Pusing ganti hutang akaun mengukur berapa kali sepanjang kitaran perakaunan di mana keseluruhan akaun penghutang perniagaan dilunaskan. Perolehan hutang adalah nombor yang sama tetapi di sisi liabiliti kunci kira - jumlah pembelian yang dibuat secara kredit dibahagi dengan baki hutang purata. Sekiranya nisbah perolehan hutang melebihi nisbah pusing ganti penghutang, perniagaan mungkin mengalami cabaran aliran tunai melainkan mempunyai penjualan tunai yang besar.