Trend Ekonomi untuk Restoran

Industri restoran tidak terikat dengan perbelanjaan budi bicara seperti dulu, tetapi masih sangat sensitif terhadap perubahan ekonomi keseluruhan. Walaupun perbezaan pilihan pelanggan dan perubahan bagaimana mereka membelanjakan wang mereka mencipta trend yang mendorong perubahan dalam industri, ekonomi juga memberi kesan dalaman kepada restoran. Faktor seperti inflasi kos makanan dan buruh cenderung terus mempengaruhi industri restoran dalam jangka masa yang akan datang.

Nilai vs Harga

Walaupun kebanyakan pengguna restoran mementingkan harga, mereka tidak hanya tertumpu pada kos pengguna. Restoran yang dianggap menawarkan tawaran bernilai lebih tinggi kemungkinan besar akan berjaya daripada yang hanya murah. Pelanggan telah menunjukkan kesediaan untuk membayar sedikit lebih banyak untuk makanan yang jauh lebih berkualiti atau mempunyai faedah kesihatan.

Inflasi Makanan

Kos makanan hanyalah salah satu garis perbelanjaan yang dikendalikan oleh restoran, tetapi kenaikan kos bahan utama tetap menjadi cabaran yang dihadapi oleh industri restoran. Sehingga tarikh penerbitan, harga jagung tetap tinggi, begitu juga dengan harga daging lembu. Walaupun ayam merupakan alternatif protein dengan kos rendah, kenaikan harganya sekali lagi dapat menyebabkan industri mencari pengganti yang berpatutan.

Pertumbuhan Cepat-Kasual

Sektor restoran yang cepat dan pantas dipastikan terus berkembang. Restoran-restoran ini terletak di antara restoran makanan segera dan restoran santai. Banyak yang menawarkan makanan berkualiti tinggi yang difokuskan dalam ceruk sempit, dan harga yang juga jatuh di antara dua jenis restoran lain. Dengan lebih banyak makanan etnik menjadi koki arus perdana dan kelas atas yang fokus pada sektor ini, sektor ini mempunyai tekanan yang lebih tinggi.

Tenaga Kerja dan Penjagaan Kesihatan

Industri restoran tetap sangat peka terhadap pasaran buruh. Pengambilan pekerja yang agak tinggi telah menimbulkan risiko menghadapi kekurangan tenaga kerja atau cabaran pengekalan yang lebih besar. Pada masa yang sama, peruntukan Akta Perlindungan Pasien dan Penjagaan Terjangkau dapat menghendaki beberapa restoran untuk menambahkan liputan kesihatan bagi pekerjanya, sehingga meningkatkan kos dengan ketara. Memandangkan kos tenaga kerja memakan sekitar sepertiga dari jumlah penjualan restoran, setiap perubahan pada pasaran buruh seperti kenaikan gaji minimum juga dapat mempengaruhi industri.