Tahap Organisasi Perniagaan

Terdapat pelbagai cara untuk menentukan tahap organisasi perniagaan seperti istilah yang digunakan dalam pemodelan proses perniagaan. Kaedah ini mempunyai tiga tahap organisasi - tahap organisasi, tahap proses dan tahap aktiviti perniagaan. Setiap tahap menawarkan perspektif yang berbeza mengenai aktiviti organisasi. Dalam pemodelan proses perniagaan, tahap organisasi membantu pengurus menganalisis bagaimana meningkatkan kecekapan.

Pemodelan Proses Perniagaan

Perniagaan boleh menggunakan tiga tahap pemodelan proses perniagaan untuk menganalisis bagaimana kerja dilakukan. Setiap proses kerja mesti didokumentasikan dalam bentuk yang merangkumi simbol carta alir dan keterangan bertulis. Borang bertulis ini menunjukkan bagaimana sebarang produk atau perkhidmatan dikendalikan oleh pekerja yang berbeza. Dengan menggunakan carta alir, pihak berkepentingan seperti pengurus dan pekerja dapat menyelesaikan masalah dan mencadangkan penambahbaikan cara aktiviti perniagaan diatur.

Tahap Organisasi

Di peringkat organisasi, penting untuk mempertimbangkan semua fungsi utama perniagaan. Analisis peringkat organisasi mungkin merangkumi fungsi penyenaraian yang menyokong setiap keluarga produk di sebuah syarikat pembuatan. Menyenaraikan fungsi membantu menentukan keupayaan keseluruhan perniagaan untuk melayani pelanggannya. Di syarikat yang lebih kecil, seperti syarikat pembinaan, mungkin hanya ada beberapa fungsi - seperti fungsi penjualan, fungsi pengurusan proyek dan fungsi perakaunan. Fungsi lain mungkin penting bagi syarikat pembinaan, tetapi mungkin dilakukan oleh pekerja luar, seperti subkontraktor.

Tahap Proses

Di dalam organisasi, penting untuk mengkaji carta alir semua aktiviti perniagaan dalam satu proses. Proses mungkin terdiri daripada semua aktiviti yang menyokong perkhidmatan utama yang diberikan oleh syarikat kepada pelanggan. Pakar dalam pelbagai bidang proses perniagaan dapat menganalisis bagaimana proses perniagaan berfungsi dalam pasukan tugas interdisipliner. Pakar dalam satu aktiviti mungkin mencadangkan penambahbaikan untuk aktiviti perniagaan lain agar lebih efisien, dengan tujuan akhir untuk memberi manfaat kepada pelanggan.

Tahap Aktiviti

Di dalam proses perniagaan, setiap aktiviti perniagaan terdiri daripada pengurus dan pekerja yang membantu membuat penerangan yang sangat terperinci mengenai tugas kerja yang dilakukan. Pekerja ini mempunyai pengetahuan langsung mengenai tugas kerja dan dapat mencadangkan penambahbaikan terhadap pekerjaan mereka sendiri. Mereka juga memahami bagaimana tugas yang dilakukan oleh orang lain dalam aktiviti mereka menyumbang kepada kecekapan aktiviti tersebut. Apabila pakar tugas ini berpartisipasi dalam pasukan tugas lintas fungsi, yang melibatkan pekerja dari proses perniagaan yang berbeza, mereka dapat menyarankan bagaimana perubahan pada peringkat organisasi akan mempengaruhi aktiviti mereka. Pasukan petugas mungkin memutuskan bahawa satu aktiviti perniagaan harus terjadi dalam urutan yang berbeda dalam urutan kegiatan kerja dalam proses bisnis, atau rantai pengeluaran.