Apakah yang dimaksudkan dengan Nilai Pelanggan & Jumlah Kos Pelanggan?

Jumlah nilai pelanggan dan jumlah harga pelanggan adalah istilah yang penting bagi perniagaan dalam industri yang berorientasikan penjualan. Nilai membina bagi pelanggan memberi perniagaan lebih banyak kawalan terhadap harganya dan dapat membantu syarikat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Kegagalan membina nilai sambil meningkatkan jumlah harga pelanggan dapat menyebabkan pelanggan melihat ke persaingan.

Jumlah Definisi Kos Pelanggan

Jumlah kos pelanggan adalah paket lengkap atau bayaran yang diharapkan oleh pelanggan untuk meneliti, membeli, mendapatkan dan menyelenggara produk atau perkhidmatan tertentu. Sebagai contoh, pelanggan yang membeli sebilangan roti mengharapkan perbelanjaan sedikit untuk penyelidikan dan penyelenggaraan, sedangkan pelanggan yang membeli kereta baru mempunyai jangkaan bahawa kos akan terus terkumpul melalui pemeriksaan tahunan, kos bahan bakar dan pemeliharaan.

Menentukan Kos Pelanggan

Perniagaan yang mempertimbangkan kenaikan kos pembelian pelanggan dalam menentukan jumlah kos pelanggan mempunyai kawalan yang lebih baik terhadap penjualan daripada syarikat yang mengabaikan jumlah kos. Sebagai contoh, syarikat cukur boleh menetapkan harga perkenalan yang rendah untuk produknya untuk mendorong lebih banyak pelanggan membeli, tetapi mengenakan harga yang lebih tinggi untuk pengganti pisau. Sebaliknya, perniagaan yang mengenakan harga perkenalan yang tinggi dan harga yang tinggi untuk alat ganti mungkin kehilangan pelanggan kerana pengguna tidak mahu membayar jumlah kos yang meningkat apabila ada alternatif yang lebih murah.

Total Definisi Nilai Pelanggan

Jumlah nilai pelanggan adalah persepsi tentang apa yang diperoleh pelanggan dari produk atau perkhidmatan tertentu berbanding dengan harga pembelian. Perniagaan dapat membina nilai bagi pelanggan dengan pelbagai cara. Sebagai contoh, syarikat boleh menawarkan pelan perkhidmatan atau pakej penyelenggaraan untuk membantu pelanggan dalam menjaga produk dalam keadaan optimum selama mungkin. Ini meningkatkan kepercayaan bahawa pelanggan membeli produk atau perkhidmatan dengan nilai yang melebihi harga yang diinginkan perniagaan sebagai balasannya.

Nilai dan Harga Bangunan

Dengan membina nilai keseluruhan yang lebih tinggi untuk produk atau perkhidmatan tertentu, perniagaan meningkatkan kemampuannya untuk mengenakan harga yang lebih tinggi untuk produk atau perkhidmatan tersebut. Pelanggan lebih rela membayar harga yang lebih tinggi untuk produk dengan nilai keseluruhan yang lebih baik kerana pelanggan tidak memandang perbelanjaan sebagai pembaziran wang. Sebagai contoh, pelanggan lebih rela membayar harga yang lebih tinggi untuk sebuah kereta baru dari sebuah dealer dengan kakitangan perkhidmatan yang berdedikasi dan tawaran pelan jaminan daripada dari sebuah syarikat yang tidak menawarkan rancangan perkhidmatan dan tidak mempunyai mekanik pada kakitangan.