Jenis Komunikasi Perniagaan

Sebagai pemilik perniagaan kecil, anda perlu berkomunikasi secara berkesan dengan pelanggan, pekerja dan peniaga lain untuk menjalankan operasi yang berkesan. Untuk melakukannya, pelbagai jenis kaedah komunikasi tersedia untuk tetap berhubungan dengan karyawan Anda, dan juga menyediakan cara untuk menghubungi pelanggan. Komunikasi perniagaan boleh bersifat dalaman, seperti ketika berbicara dengan pekerja Anda, atau luaran, seperti ketika beriklan atau berurusan dengan pembekal.

Bersemuka

Komunikasi tatap muka mungkin merupakan bentuk komunikasi yang paling peribadi di tempat kerja. Ia berlaku apabila dua pekerja membincangkan situasi kerja atau bekerjasama dalam projek. Penyelia menggunakan kaedah ini semasa menyampaikan maklumat penting kepada bawahan atau semasa melakukan penilaian prestasi. Komunikasi tatap muka sering digunakan semasa proses latihan, seperti ketika pekerja baru "membayangi" pekerja yang lebih berpengalaman.

Tertulis

Komunikasi bertulis secara tradisional mengambil bentuk memo perniagaan atau laporan, walaupun percambahan komputer telah menjadikan e-mel dan spreadsheet sebagai kaedah pilihan bertulis pilihan dalam banyak situasi perniagaan. E-mel boleh digunakan untuk mengirim nota ringkas kepada pekerja individu atau untuk menyampaikan perubahan polisi atau prosedur ke seluruh syarikat. Surat perniagaan yang lebih formal sering digunakan ketika berkomunikasi dengan perniagaan lain.

Mesyuarat

Mesyuarat adalah cara untuk mengumpulkan sekumpulan orang bersama-sama dengan kepentingan bersama, seperti anggota jabatan tertentu. Mesyuarat sering digunakan untuk menyampaikan idea baru atau perubahan prosedur yang ada. Mesyuarat penjualan digunakan sebagai cara untuk memotivasi jurujual atau untuk menyampaikan tujuan penjualan. Mesyuarat boleh diadakan secara berkala atau mengikut keperluan.

Telefon

Telefon digunakan untuk menghubungi pekerja lain dalam perniagaan atau dengan syarikat lain. Penggunaan telefon bimbit yang meluas membolehkan perniagaan dijalankan di luar pejabat atau semasa dalam perjalanan. Perkembangan telekonferensi memudahkan pertemuan antara pekerja yang berada di kawasan geografi yang berbeza.

Pelanggan

Selain berkomunikasi dengan pekerja dan rakan perniagaan yang lain, komunikasi juga digunakan untuk berinteraksi dengan pelanggan. Iklan dan pemasaran mendorong orang untuk melindungi perniagaan, sementara jabatan perkhidmatan pelanggan memberi pelanggan peluang untuk menghubungi perniagaan dengan keluhan atau pertanyaan. Laman web syarikat memberi pelanggan cara lain untuk membeli produk atau perkhidmatan atau mendapatkan maklumat, serta menyediakan cara tambahan untuk interaksi pelanggan.