Cara Menunjukkan Peningkatan Tidak Berwujud dalam Penyata Aliran Tunai

Intangibles adalah jenis aset khas, misalnya harta intelek, yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang kepada perniagaan. Tidak berwujud disenaraikan sebagai aset pada kunci kira-kira di samping aset fizikal. Perubahan nilai tak ketara mungkin atau tidak mempengaruhi penyata aliran tunai, walaupun perubahan tersebut mempengaruhi pendapatan perakaunan perniagaan. Walau bagaimanapun, peningkatan yang tidak ketara mesti ditunjukkan dalam penyata aliran tunai apabila melibatkan transaksi tunai. Urus niaga perniagaan pertama kali dilaporkan dalam kunci kira-kira atau penyata pendapatan, dan urus niaga yang menyediakan atau menggunakan wang tunai disajikan kembali dalam penyata aliran tunai.

1

Kelaskan kenaikan tak ketara. Peningkatan tak berwujud seperti yang dilaporkan pada neraca boleh menjadi akibat dari aktiviti perniagaan yang berbeza. Potensi nilai muhibah atau lesen perniagaan boleh meningkat dalam keadaan pasar yang menguntungkan, dan perniagaan dapat memutuskan untuk menandakan kenaikan nilai yang dirasakan dalam tak berwujud. Walau bagaimanapun, peningkatan seperti yang tidak ketara hanya menghasilkan keuntungan yang tidak direalisasikan untuk tujuan pelaporan pendapatan tanpa aliran tunai yang terlibat. Tetapi jika kenaikan tidak ketara adalah hasil pembelian tunai intangibles tambahan, kenaikan tersebut harus ditunjukkan dalam penyata aliran tunai.

2

Fahami penyata aliran tunai. Penyata aliran tunai melaporkan pelbagai transaksi aliran tunai dari aktiviti perniagaan yang berbeza seperti aktiviti operasi dan aktiviti pelaburan. Aliran tunai tertentu yang tidak ketara seperti bayaran yang dikutip dari pelesenan semasa operasi tidak menyebabkan kenaikan tak ketara, tetapi juga mesti dinyatakan dalam penyata aliran tunai sebagai wang tunai yang disediakan dari aktiviti operasi. Bahagian pelaburan dalam penyata aliran tunai menyenaraikan wang tunai yang disediakan oleh penjualan pelaburan dan wang tunai yang digunakan untuk pembelian pelaburan. Untuk pelaporan aliran tunai, peningkatan intangibles mewakili penggunaan wang tunai untuk membeli intangibles dalam aktiviti pelaburan.

3

Catat kenaikan tak ketara sebagai aktiviti pelaburan. Apabila perniagaan membeli barang tidak ketara, jumlah nilai tidak ketara seperti yang dilaporkan pada kunci kira-kira meningkat. Apabila pembelian dibayar secara tunai, perniagaan menunjukkan kenaikan dalam tak ketara dalam penyata aliran tunai dengan menyenaraikan jumlah tunai yang dibayar di bawah "tunai yang digunakan untuk pembelian pelaburan." Oleh itu, jumlah tunai yang sama dikurangkan baik dalam akaun tunai di kunci kira-kira dan di bahagian pelaburan penyata aliran tunai.