Kos Diserap berbanding Kos Penuh

Kos dan kos penuh yang diserap adalah dua metrik kewangan berasingan yang digunakan oleh perniagaan untuk menentukan kos korporat yang berbeza. Kos yang diserap, juga biasanya dikenal sebagai kos penyerapan, adalah kaedah untuk menilai kos menghasilkan produk tertentu. Kos penuh berkaitan dengan jumlah semua kos di seluruh syarikat.

Kos Yang Ditentukan Ditentukan

Konsep kos diserap merangkumi jumlah perbelanjaan tetap yang telah ditetapkan oleh syarikat untuk kos pembuatan untuk satu jenama, barisan atau produk. Peruntukan kos yang diserap untuk satu produk yang dihasilkan oleh syarikat mungkin lebih besar atau lebih rendah daripada yang lain. Penetapan kos dalam pengeluaran menguntungkan dalam teknik penganggaran awal, tetapi tidak memperhitungkan turun naik kos pembuatan yang boleh terjadi akibat trend pasaran, trend cuaca yang tidak teratur atau bencana alam.

Kos Penuh Ditentukan

Pengekosan penuh merujuk kepada kewangan yang diperuntukkan untuk semua produk dan bahagian syarikat termasuk semua perbelanjaan yang berkaitan dengan syarikat. Kos korporat berkisar dari gaji kakitangan hingga peralatan milik syarikat, harta tanah, pakej faedah, penginapan dan perbelanjaan perjalanan. Kos penuh juga merangkumi semua pendapatan korporat yang diperoleh sepanjang tahun fiskal. Kos penuh berbeza dengan kos yang diserap kerana tidak dapat ditentukan sepenuhnya sehingga semua perbelanjaan dan keuntungan akhir tahun dikira.

Kesamaan

Kos yang diserap dan kos penuh adalah komponen utama dalam sistem penyerapan kos. Walaupun terdapat perbezaan, setiap metrik merangkumi empat komponen utama kos penyerapan. Ini termasuk bahan langsung, atau bahan yang termasuk dalam produk, serta kos buruh kilang yang diperlukan untuk menghasilkan produk. Termasuk juga overhead pembuatan tetap, yang terdiri dari kos tenaga untuk peralatan pengeluaran, dan overhead berubah, yang dapat merangkumi kos seperti sewa syarikat untuk harta tanah atau peralatan.

Kegunaan

Pengambilan kos seringkali digunakan oleh syarikat untuk peramalan perbelanjaan dan perancangan belanjawan. Pengambilan kos yang diserap juga dapat digunakan untuk menentukan keuntungan tertentu sesuatu produk atau jenama dibandingkan dengan barang atau perkhidmatan lain yang dihasilkan oleh firma tertentu. Pengekosan penuh digunakan pada akhir tempoh atau tahun kewangan untuk mengukur keseluruhan kesihatan kewangan, liabiliti cukai atau nilai bersih untuk jangkaan penjualan syarikat.