Formula Kaedah Pembalikan Perakaunan & Kos

Salah satu tugas perakaunan adalah menetapkan kos dengan betul. Sebagai contoh, syarikat mesti memperuntukkan kos setiap jabatan perkhidmatan untuk jabatan pengeluaran dan jabatan perkhidmatan lain. Dengan berbuat demikian, eksekutif dapat menilai seberapa efisien setiap jabatan perkhidmatan beroperasi dan peka terhadap pengurus pengeluaran terhadap kos perkhidmatan yang mereka gunakan. Pengurusan juga boleh menetapkan sistem perakaunan untuk membebankan jabatan pengeluaran untuk perkhidmatan intra-syarikat. Kaedah timbal balik adalah kaedah yang kompleks, namun tepat untuk memperuntukkan kos jabatan perkhidmatan.

Pangkalan Peruntukan

Menentukan Kos

Menyelesaikan Persamaan

Peruntukan ke Jabatan Pengeluaran