Cara Menyusun Semula Akaun Lejar Umum

Menyatukan akaun lejar umum secara berkala adalah mustahak untuk menyimpan rekod perniagaan yang tepat dan penting untuk kawalan dalaman syarikat. Tujuan rekonsiliasi adalah untuk mengenal pasti akaun buku besar yang mengandungi kesalahan material, menjelaskan kesalahan dan membuat penyesuaian catatan jurnal. Nilai dolar kesilapan material syarikat bergantung pada pendapatan syarikat dan tahap transaksi biasa. Sebuah syarikat boleh mendamaikan akaun lejar umum tertentu berdasarkan tahap risiko yang dirasakan bahawa akaun tersebut mungkin mengandungi ralat. Tahap risiko ini berkaitan dengan jumlah transaksi yang berlaku dalam akaun dan juga kerumitan urus niaga.

1

Tinjau penyesuaian jurnal penyesuaian yang dibuat sejak pendamaian sebelumnya. Sahkan ketepatan jumlah dolar kemasukan dan akaun yang terjejas. Tinjau dokumentasi untuk menyokong entri, seperti invoice yang disemak semula untuk perkhidmatan yang diberikan atau bil penjualan untuk pembelian kenderaan.

2

Siapkan senarai urus niaga dan urus niaga yang tidak biasa yang tidak mempunyai dokumentasi sokongan untuk akaun lejar umum yang disatukan. Perlu diingat bahawa transaksi yang tidak biasa mungkin mempunyai dokumentasi sokongan tetapi masih dianggap ganjil bagi syarikat. Contohnya, jika kedai roti membeli komputer dan invois dilampirkan pada entri jurnal tetapi kedai roti tidak mempunyai komputer di kedai, pertanyaan itu mungkin diajukan di mana komputer itu berada. Pemiliknya mungkin mempunyai komputer di rumah, masih ada di dalam kotak, menunggu juruteknik menyiapkannya untuk mendapatkan pesanan yang lebih mudah. Sebaliknya, pemilik kedai roti mungkin membawa pulang komputer untuk anaknya gunakan di kolej dan menggunakan dana perniagaan untuk membayar komputer.

3

Kaji lejar umum untuk salah hantar. Semua orang melakukan kesilapan; ada kemungkinan pekerja membuat transaksi yang sah ke akaun yang salah. Kesalahan pengeposan mungkin kecil dalam gambaran keseluruhan kedudukan kewangan syarikat, tetapi selalu merupakan idea perniagaan yang masuk akal untuk menyampaikan kewangan seakurat mungkin. Rekonsiliasi lejar umum yang dilakukan secara berkala membolehkan kesalahan diperbaiki sebelum kesalahan menjadi lebih sukar untuk diasingkan.