Apakah Persamaan & Perbezaan Antara Iklan & Perhubungan Awam?

Iklan melibatkan membayar ruang dalam penerbitan atau waktu tayang, kemudian menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan mesej secara langsung kepada pengguna. Perhubungan awam merangkumi pelbagai taktik, biasanya melibatkan penyediaan maklumat kepada sumber media bebas dengan harapan mendapat liputan yang baik. Walaupun kedua teknik mempunyai persamaan, terdapat beberapa perbezaan utama.

Kesamaan

Perhubungan awam dan pengiklanan serupa dalam konsep: keduanya dirancang untuk meningkatkan kesedaran tentang syarikat atau produk dengan cara yang positif. Kesamaan lain adalah bahawa dalam kedua-dua kes, syarikat akan sering menyasarkan mesejnya kepada khalayak tertentu. Ini mungkin orang yang tinggal di lokasi tertentu; orang dari usia, jantina atau latar belakang sosial tertentu; atau orang yang mempunyai minat atau hobi tertentu.

Kos

Iklan mempunyai biaya tetap, biasanya berdasarkan kombinasi audiens yang akan terdedah kepada iklan atau iklan, dan demografi penonton. Medium pengiklanan yang dirasakan mempunyai khalayak dengan pendapatan yang lebih banyak selalunya akan lebih mahal untuk digunakan setiap anggota penonton.

Perhubungan awam tidak mempunyai kos tetap, yang bermaksud syarikat tidak dapat menjamin bahawa membayar sejumlah tertentu akan mencapai hasil tertentu. Namun, ada juga kemungkinan syarikat dapat memperoleh liputan yang harganya jauh lebih tinggi dalam iklan daripada yang dibelanjakan untuk biaya hubungan masyarakat.

Kawal

Periklanan memberi syarikat kawalan sepenuhnya terhadap mesej, hanya tertakluk kepada peraturan atau kebijakan yang membatasi kandungan iklan dan iklan. Perhubungan awam memberikan kawalan yang jauh lebih terhad dan percubaan untuk mendapatkan publisiti bahkan boleh menjadi bumerang jika mereka menimbulkan liputan negatif.

Kredibiliti

Publisiti berdasarkan hubungan masyarakat biasanya lebih dipercayai oleh khalayak kerana melalui media bebas. Iklan sering kelihatan kurang dipercayai kerana penonton, pembaca dan pendengar sedar jika datang dari sumber yang tidak berat sebelah.

Jenama Vs. Produk

Perhubungan awam melibatkan gabungan mempromosikan produk, perkhidmatan dan acara tertentu, dan mempromosikan jenama keseluruhan organisasi, yang merupakan tugas yang berterusan. Iklan individu kadang-kadang berdasarkan jenama tetapi lebih kerap berdasarkan mesej promosi tertentu seperti penurunan harga atau pelancaran produk baru.

Proaktif Vs. Reaktif

Perhubungan awam mengandungi campuran publisiti proaktif, yang bermaksud syarikat menetapkan untuk mempromosikan mesej, dan publisiti reaktif, yang bermaksud ia bertindak balas terhadap peristiwa seperti skandal, atau memberikan pandangan kepada wartawan yang menulis cerita yang tidak berasal dari publisiti syarikat sendiri. Pengiklanan kadang-kadang melibatkan reaksi terhadap peristiwa, seperti penarikan produk, tetapi lebih sering merupakan alat proaktif.