Empat Jenis Konflik dalam Organisasi

Konflik tidak dapat dielakkan setiap kali dua atau lebih orang berinteraksi, sama ada di tempat kerja atau di rumah. Konflik boleh berlaku antara dua atau lebih individu, dua atau lebih kumpulan, atau individu dan kumpulan. Semasa menangani konflik dalam organisasi, penting untuk diingat untuk menangani masalah tersebut, bukan orang.

Petua

Jenis konflik yang boleh berlaku di mana-mana organisasi merangkumi definisi tanggungjawab peranan yang tidak jelas, konflik kepentingan, kekurangan sumber dan hubungan interpersonal di tempat kerja.

Definisi Tanggungjawab Tidak jelas

Apabila tidak jelas siapa yang bertanggungjawab untuk bidang projek atau tugas apa, konflik dapat terjadi. Isu-isu wilayah timbul apabila keputusan dibuat yang melampaui batas tanggungjawab. Apabila ahli pasukan tidak memahami peranan sebenar mereka dalam usaha kumpulan, mereka sering membuang masa untuk melakukan kerja yang tidak seharusnya mereka lakukan atau tidak mahu lakukan.

Untuk mengelakkan ini berlaku, adalah mustahak bahawa peranan dan tanggungjawab semua pemain dinyatakan dengan jelas dan dipersetujui oleh semua orang yang terlibat sebelum projek ini dimulakan. Tugaskan ahli pasukan dalam empat peranan berikut:

  • Seorang yang bertanggungjawab membuat kerja.

  • Seseorang yang dipertanggungjawabkan untuk pekerjaan (selalunya pengurus).

  • Seseorang yang harus berunding untuk pendapat mereka.

  • Anggota pasukan yang harus diberitahu mengenai hasil atau kemajuan kerja.

Menjelaskan peranan ini membantu mengelakkan tanggungjawab yang tidak jelas dalam satu pasukan.

Percanggahan Kepentingan

Memahami bagaimana kepentingan dan matlamat peribadi sesuai dengan struktur organisasi akan mengurangkan masalah konflik kepentingan. Apabila matlamat peribadi seseorang bertentangan dengan matlamat organisasi, individu itu mungkin tergoda untuk memperjuangkan tujuan peribadinya, mewujudkan situasi konflik yang akan menghalang kejayaan projek. American Academy of Physician Assistants, misalnya, mendefinisikan konflik kepentingan sebagai situasi di mana seseorang individu mempunyai hubungan kewangan dengan kepentingan komersial dan kemampuan untuk mempengaruhi produk atau perkhidmatan kepentingan komersial tersebut.

Sekiranya konflik kepentingan berlaku di tempat kerja, segera maklumkan dan berunding dengan HR tentang cara meneruskannya.

Pertandingan untuk Sumber

Persaingan untuk mendapatkan sumber, termasuk wang, masa dan bahan, akan menyebabkan pasukan saling mengecilkan satu sama lain, menyebabkan konflik antara jabatan atau kumpulan kerja lain. Sumber daya yang berharga perlu dilindungi, dan diedarkan secara adil di antara semua kumpulan. Memulakan projek dengan gambaran yang jelas mengenai sumber yang ada akan membantu menyelesaikan beberapa konflik ini.

Persaingan boleh terbukti berharga dalam beberapa bidang profesional, tetapi tidak selalu produktif. Kenal pasti sama ada persaingan untuk mendapatkan sumber daya terhadap pasukan, dan jika demikian, serahkan tanggungjawab untuk mengagihkan sumber kepada pihak ketiga.

Hubungan Interpersonal

Keperibadian orang yang terlibat dalam struktur organisasi memainkan peranan penting dalam penyelesaian konflik. Selalunya konflik adalah hasil daripada hubungan interpersonal di mana pihak-pihak dalam konflik tidak dapat menyelesaikan masalah peribadi antara satu sama lain. Tidak selalu mudah untuk mengesampingkan prasangka peribadi ketika memasuki tempat kerja, tetapi penting untuk mengenali apa prasangka tersebut dan menanganinya sebelum konflik timbul.

Sekiranya dua ahli pasukan bergelut dengan perbezaan peribadi atau hanya bertubi-tubi dalam keperibadian, pertimbangkan untuk mengatur semula pasukan atau berunding dengan HR untuk mendapatkan pendapat tentang bagaimana untuk terus maju.