Struktur Organisasi Hierarki Tradisional

Sebagai pemilik perniagaan, cara anda memilih untuk menyusun dan menjalankan syarikat anda adalah keputusan utama yang dapat meraih ganjaran sekiranya pilihan anda sesuai dengan budaya yang ingin anda buat. Struktur organisasi dapat memupuk kerja berpasukan, meningkatkan semangat pekerja, dan meningkatkan kecekapan dan pengeluaran. Walau bagaimanapun, kemajuan teknologi yang pesat dan pendemokrasian tempat kerja telah mengubah cara perniagaan beroperasi. Akibatnya, struktur organisasi hierarki tradisional bukanlah pilihan yang paling berkesan untuk banyak perniagaan pada abad ke-21. Sebaliknya, syarikat yang berjaya beralih ke jenis struktur organisasi yang membolehkan pekerja membuat lebih banyak keputusan sendiri dan mengelakkan ketegaran model tradisional.

Elemen Organisasi Hierarki

Pada masa lalu, pemilik perniagaan kecil menerapkan struktur organisasi hierarki kerana ia memegang kuasa presiden syarikat dan pengurusan atasan. Sebuah syarikat hierarki adalah salah satu jenis struktur organisasi yang paling berwibawa kerana kuasa mengalir secara menegak dan ke atas, dan pekerja di jabatan. Semua pekerja mengikuti rantaian arahan. Sebagai contoh, CEO mempunyai pernyataan terakhir mengenai operasi di semua bahagian, tetapi setiap jabatan mempunyai pengurus yang menjalankan operasi sehari-hari dan akhirnya melaporkan kepada CEO. Tentera adalah institusi yang menggunakan hierarki tradisional dengan berkesan. Setiap askar memberi jawapan kepada pegawai komandannya, sementara presiden Amerika Syarikat berada di puncak rantai sebagai ketua komando.Setiap anggota tentera memahami dan menghormati hierarki tradisional ini kerana pihak atasan membuat semua keputusan penting dan bergantung kepada mereka yang berada di bawah pengawasan mereka untuk melaksanakan keputusan mereka dengan cekap.

Faedah Organisasi Hierarki

Salah satu faedah terpenting dari hierarki tradisional, ialah pekerja mempunyai pengetahuan yang jelas mengenai peranan dan tanggungjawab mereka dalam organisasi. Oleh itu, syarikat yang menggunakan struktur hierarki membuat pergerakan yang dapat diramalkan dan mudah dikawal. Syarikat hierarki cenderung mempunyai banyak peraturan yang memungkinkan pengurus menggunakan garis panduan yang telah ditentukan untuk menguruskan konflik. Manfaat lain dari struktur hierarki ialah pemilik perniagaan boleh mengambil pengurus yang mempunyai kemahiran khusus di jabatan tertentu. Daripada menggaji pengurus yang bertanggungjawab untuk bidang di luar kepakarannya, pemilik perniagaan yang menggunakan struktur top-down dapat memaksimumkan kemahiran dan bakat pengurus pertengahan yang mempunyai pemahaman yang komprehensif mengenai bidang kepakaran mereka.Ini dapat mewujudkan rasa kerja berpasukan dan kerjasama yang lebih tinggi dalam pegawai berpangkat dan berkas yang melaporkan kepada pengurus ini kerana pekerja ini akan mempunyai rasa percaya dan kepercayaan yang lebih besar terhadap pengurus mereka.

Kekurangan Organisasi Hierarki

Dalam ekonomi global dan didorong oleh internet sekarang ini, pergerakan cepat orang dan barang melintasi sempadan bermaksud struktur hierarki tradisional dapat memperlambat fungsi dalam sebuah syarikat. Sebagai contoh, jika sebuah syarikat perlu menyetujui pembelian bekalan baru untuk memenuhi pesanan pelanggan, seorang pekerja perlu melakukan rantai perintah sehingga dia kadang-kadang mencapai wewenang untuk menyetujui transaksi. Syarikat-syarikat yang berusaha menyesuaikan diri dengan ekonomi baru dapat menimbulkan masalah tambahan dengan mengubah struktur organisasi mereka yang sudah usang daripada merancang semula dari atas ke bawah. Sebenarnya, pemilik perniagaan sering tidak menyedari masalah struktur ini atau menganggap mereka akan bekerja sendiri dari masa ke masa.

Pertimbangan Organisasi Hierarki

Sebilangan besar syarikat menjauh dari jenis struktur organisasi yang membatasi penyesuaian dan kemampuan untuk berpusing untuk mempertimbangkan perubahan permintaan pengguna. Akibatnya, terdapat semakin popularnya struktur organisasi yang tidak mempunyai batas, juga dikenal sebagai syarikat maya. Sebagai contoh, syarikat mungkin mengalihkan beberapa fungsi asas, seperti perkhidmatan pelanggan, kepada syarikat lain. Syarikat lain mungkin membenarkan pekerja menguruskan projek mereka. Walau bagaimanapun, beberapa hirarki tradisional diperlukan, terutama ketika masalah timbul dan seseorang yang berwibawa perlu membuat keputusan.