Terangkan Penyatuan dalam Syarat Perakaunan

Perakaunan gabungan digunakan untuk mengumpulkan maklumat kewangan syarikat induk dan satu atau lebih syarikat subsidiari. Syarikat induk memiliki sebahagian besar saham hak milik syarikat subsidiari atau sebaliknya mempunyai kawalan kontrak terhadap anak syarikat. Ibu bapa menyediakan penyata kewangan gabungan dengan membuat penyesuaian penyesuaian dan menghilangkan urus niaga antara syarikat. Ibu bapa memfailkan penyata cukai gabungan apabila memiliki sekurang-kurangnya 80 peratus saham pengundian anak syarikat.

Penyata kewangan

Syarikat induk menggabungkan aset, liabiliti, dan ekuiti kumpulan pada kunci kira-kira yang disatukan, dan 100 peratus aset dan liabiliti anak syarikat disertakan, walaupun ibu bapa memiliki kurang daripada 100 peratus saham yang diundi. Ekuiti yang dimiliki oleh ibu bapa ditunjukkan secara berasingan daripada kepentingan tidak terkawal pemegang saham minoriti anak syarikat, walaupun ibu bapa dapat menggabungkan kepentingan tidak terkawal dari beberapa anak syarikat. Ibu bapa juga menggabungkan 100 peratus pendapatan dan perbelanjaan kumpulan pada penyata pendapatan gabungan. Ia kemudian mengurangkan pendapatan bersih yang disebabkan oleh kepentingan yang tidak terkawal untuk menunjukkan pendapatan bersih yang dapat diagihkan kepada syarikat induk.

Menyelaraskan Penyertaan

Ibu bapa mesti memasukkan beberapa pelarasan akhir tempoh semasa menyediakan penyata kewangan gabungan. Sebagai contoh, ibu bapa mesti merekodkan sebarang pinjaman antara syarikat dari anak syarikat kepada ibu bapa dan sebarang faedah yang diperoleh oleh anak syarikat untuk pinjaman ini. Ibu bapa boleh mengagihkan kos overhed kepada anak syarikat. Sekiranya ibu bapa menjalankan akaun terpusat yang perlu dibayar, ia akan mengagihkan perbelanjaan yang berkaitan kepada anak syarikat mengikut kesesuaian. Perkara yang sama berlaku untuk perbelanjaan penggajian yang timbul dari sistem penggajian berpusat. Ibu bapa membuat penyesuaian akhir tempoh biasa untuk item terakru dan prabayar untuk menyelesaikan proses penyesuaian.

Urus Niaga Antara Syarikat

Setelah menyesuaikan akaun induk dan anak syarikat, ibu bapa membalikkan transaksi antara syarikat antara dirinya dan anak syarikatnya. Transaksi ini mungkin merangkumi penjualan antara syarikat, faedah dan perbelanjaan lain. Di samping itu, keuntungan dan kerugian daripada penjualan aset antara syarikat dihapuskan. Setelah ibu bapa menyemak akaun untuk item yang tidak biasa atau tidak betul, ia mengira dan merekodkan liabiliti cukai kumpulan dan, jika perlu, liabiliti cukai anak syarikat. Akhirnya, ibu bapa menutup buku-buku subsidiari dan kemudiannya sendiri. Ibu bapa kemudian boleh mengeluarkan laporan kewangan gabungan tempoh tersebut.

Mengenal pasti Ibu Bapa

Apabila sekumpulan syarikat memiliki saham pengundian satu sama lain, identiti ibu bapa mungkin tidak jelas. Untuk menjelaskan masalah ini, Lembaga Piawaian Perakaunan Antarabangsa mengeluarkan Piawaian No. 10 pada tahun 2013. Piawaian ini menetapkan tiga ujian untuk menentukan induk kumpulan syarikat. Syarikat induk dapat mengawal aktiviti utama, menerima pulangan berubah dari aktiviti utama dan menunjukkan bahawa pelaksanaan kawalan berkaitan dengan pulangan berubah. Untuk syarikat menjadi ibu bapa untuk tujuan penyatuan, ia mesti lulus ketiga-tiga ujian.