Perjanjian Bukan Persaingan Antara Perniagaan

Perjanjian bukan persaingan berfungsi untuk melindungi maklumat sensitif dan sulit syarikat, seperti sistem komputer, rancangan pemasaran dan strategi harga. Jenis perjanjian ini mungkin berlaku untuk pekerja serta mana-mana orang atau syarikat yang berinteraksi dengan perniagaan dan menemui maklumat sulit. Sebilangan perjanjian yang tidak bersaing mungkin tidak ditegakkan di pengadilan, jika perjanjian tersebut tidak masuk akal dalam jangkauan dan jangka masa.

Tujuan

Perjanjian bukan persaingan berfungsi untuk melindungi maklumat sulit tertentu di dalam syarikat yang boleh dihubungi oleh pekerja, kontraktor bebas, rakan niaga atau pelanggan perniagaan semasa bekerja dengan syarikat. Apabila seseorang individu diberi maklumat sulit syarikat, perjanjian bukan persaingan melarangnya menggunakan maklumat tersebut untuk bersaing dengan syarikat tersebut. Oleh itu, jika bekas pekerja syarikat memutuskan untuk memasuki perniagaannya sendiri sebagai pesaing, dia tidak boleh menggunakan maklumat tersebut untuk merugikan bekas majikannya. Namun, itu tidak menghalang individu dari sekadar mempertahankan hak untuk mencari nafkah. Selain itu, apabila pekerja menandatangani perjanjian bukan persaingan, mereka mungkin tidak mendedahkan maklumat yang dilindungi oleh skop perjanjian kepada perniagaan pesaing,bekas majikan dan mana-mana orang luar.

Jenis-Jenis

Tidak semua pekerja, kontraktor bebas atau pelanggan perniagaan lain diminta menandatangani perjanjian bukan persaingan. Hanya individu yang mempunyai akses kepada maklumat sensitif syarikat yang mempengaruhi keseluruhan operasi perniagaan atau berpotensi mempengaruhi operasi perniagaan secara meluas perlu menandatangani perjanjian bukan persaingan. Pegawai, pengarah dan beberapa jawatan pentadbiran, seperti setiausaha, mungkin menemui maklumat sensitif dan sulit syarikat.

Ketentuan

Perjanjian bukan persaingan mesti mematuhi syarat asas kontrak yang sah. Unsur-unsur penting ini merangkumi tawaran, penerimaan dan pertimbangan. Kedua-dua pihak mesti mempunyai persetujuan bersama terhadap syarat-syarat kontrak, dan kedua-dua pihak mesti memberikan pertimbangan untuk memeterai perjanjian tersebut. Perjanjian bukan persaingan mesti menetapkan dengan tepat apa yang mesti dirahsiakan dan bagaimana maklumat sulit itu berkaitan dengan hubungan pekerja, kontraktor atau pelanggan perniagaan dengan perniagaan. Di samping itu, kontrak harus menyatakan tempoh perjanjian.

Aspek Undang-undang

Seorang hakim mengekalkan budi bicara dalam menentukan sama ada perjanjian bukan persaingan berlaku. Akan tetapi, perjanjian tersebut dapat ditegakkan di pengadilan jika wajar dalam ruang lingkup dan jangka waktu, dan ini memberikan keseimbangan antara kepentingan kedua-dua pihak. Beberapa perjanjian bukan persaingan mungkin sukar dilaksanakan. Namun, mereka harus mematuhi undang-undang negara yang berlaku, dan sekatan tersebut harus melindungi kepentingan syarikat secara wajar tanpa mencegah persaingan yang adil.