Pendekatan laku keras & Jual Lembut dalam Pengiklanan

Pendekatan jual-beli dan penjualan lembut yang digunakan dalam iklan menunjukkan dua cara menjual produk yang sangat berbeza, masing-masing berdasarkan faedah memuji atau memprovokasi tindak balas emosi yang halus. Tidak ada cara yang betul atau salah untuk mempersembahkan produk kerana kejayaan selalu diukur dengan tindak balas pengguna. Sekiranya pelanggan membeli lebih banyak produk kerana mendesak kempen pengiklanan laku keras, maka pelanggan iklan tersebut lebih cenderung menggunakan pendekatan tersebut di masa depan. Memahami bagaimana setiap pendekatan pengiklanan beroperasi akan membantu anda menentukan kaedah yang sesuai untuk perniagaan anda.

Demonstrasi Produk

Salah satu pendekatan jual beli yang biasa dilakukan adalah demonstrasi produk. Anda akan melihatnya dalam pelbagai bentuk, termasuk perbandingan berdampingan, demonstrasi ciri produk dan pendekatan pengiklanan kualiti hidup, yang cuba membuat anda tertanya-tanya bagaimana anda pernah dapat hidup tanpa produk tersebut. Alasan demonstrasi produk adalah pendekatan laris kerana ia cuba meyakinkan anda bahawa satu produk lebih unggul daripada yang lain berdasarkan perbandingan langsung. Iklan tersebut memberitahu anda bahawa anda mesti membeli produk ini sekarang kerana kami baru membuktikan bahawa ia lebih baik daripada persaingan.

Percutian

Pengiklanan percutian menggunakan pendekatan jual lembut dan laku keras, tetapi pengiklanan jualan ringan telah menghasilkan beberapa gambar iklan yang lebih ikonik. Salah satu contoh yang baik adalah evolusi Santa Claus sebagai gambar iklan untuk Coca-Cola Co. Sebelum tahun 1931, gambar Santa Claus bervariasi dari sut merah hingga jas hijau, dan lelaki kurus ke pria lebih besar. Pada tahun 1931, Coca-Cola mula menyiarkan iklan yang menampilkan gambar baru Santa Claus yang dibuat oleh artis Haddon Sundblum, meminum produk Coke. Gambar itu kekal sebagai perwakilan Santa Claus yang tidak dapat dilupakan dan juga merupakan contoh pengiklanan jual beli yang berkesan.

Komersial

Infomersial adalah iklan format panjang yang biasanya berdurasi 30 minit. Ia memfokuskan pada satu produk atau satu keluarga produk, dan ini adalah contoh pengiklanan laku keras. Laju infomersial ditingkatkan dengan nada penjualan yang kuat, grafik komputer yang besar dan sering berkelip dan pengulangan berterusan maklumat yang diperlukan untuk membeli produk.

Kelucuan

Humor adalah elemen umum dalam iklan jual lembut, menurut laman web "Usia Iklan". Humor digunakan untuk mendapatkan perhatian pengguna tanpa mengarahkan dalam penjualan. Iklan bir yang menampilkan situasi lucu adalah beberapa pendekatan pengiklanan jual beli yang lebih popular. Pengiklan menggunakan humor untuk mengaitkan perasaan positif dengan produk. Pendekatan itu kelihatan menghiburkan penonton daripada membuat penonton merasa seperti menonton iklan.