Apakah Perbezaan Neraca dan Penyata Untung Rugi?

Neraca dan penyata pendapatan adalah dua laporan kewangan terpenting yang perlu dilakukan oleh pengurus perniagaan untuk menjalankan syarikat mereka dengan cekap. Penyata ini membolehkan pengurusan mengukur prestasi dan keadaan kewangan. Maklumat yang terdapat dalam laporan tersebut biasanya digunakan dalam membuat rancangan dan keputusan perniagaan utama.

Tujuan

Penyata pendapatan dihasilkan untuk mengukur hasil kewangan operasi perniagaan dalam jangka masa tertentu. Ini menunjukkan hasil atau penjualan kasar, perbelanjaan, dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan. Neraca dimaksudkan untuk menunjukkan kedudukan kewangan perniagaan pada tarikh tertentu dengan mengungkapkan nilai semua harta tanah yang dimiliki, hutang yang terhutang dan jumlah pemilikan modal.

Tempoh masa

Penyata pendapatan mengukur hasil operasi perniagaan untuk jangka masa perakaunan tertentu seperti sebulan, seperempat dan setahun. Tempoh ini mempunyai tarikh mula dan berakhir seperti dari 1 hingga 31 Januari atau dari 1 Januari hingga 31 Disember pada tahun tertentu. Penyata pendapatan merangkum jumlah pendapatan, perbelanjaan dan keuntungan atau kerugian yang berlaku dalam tempoh yang dilindungi. Neraca tidak melibatkan jangka masa yang serupa dengan penyata pendapatan. Sebaliknya, ia melaporkan nilai semua aset, liabiliti dan ekuiti pada tarikh tertentu.

Akaun Dilindungi

Penyata pendapatan hanya merangkumi akaun hasil dan perbelanjaan. Akaun pendapatan dan perbelanjaan juga disebut akaun nominal atau sementara kerana akaun ditutup pada akhir setiap tahun untuk menetapkan semula baki mereka kepada $ 0 pada awal tahun berikutnya. Neraca hanya merangkumi akaun sebenar. Akaun sebenar adalah yang berkaitan dengan aset, liabiliti dan modal. Tunai, akaun yang perlu dibayar dan saham biasa adalah contoh akaun sebenar.

Pengguna

Kedua-dua penyata digunakan secara meluas oleh pelabur, pemiutang dan pemilik, tetapi penyata pendapatan lebih sering digunakan oleh pemilik dan pengurusan kerana keperluan untuk sentiasa memantau kecekapan dan keuntungan operasi. Agensi pemungutan hasil kerajaan juga melihat penyata pendapatan untuk menentukan jumlah cukai yang terhutang. Neraca lebih kerap digunakan oleh pelabur dan pemberi pinjaman kerana mereka menunjukkan betapa sebenarnya syarikat itu bernilai setelah menolak semua liabiliti dari jumlah aset.