Apa itu Penyata Pendapatan Dalaman?

Penyata pendapatan dalaman adalah dokumen kewangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan syarikat untuk menjana pendapatan dan keuntungan. Penyata pendapatan dalaman kekal dalam perniagaan yang diberikan dan bukan pengetahuan umum. Membuat dokumen ini masih memerlukan perhatian yang terperinci untuk memastikan ketepatan perakaunan kewangan. Tanpa gambaran kewangan yang jelas, syarikat tidak dapat menentukan dengan tepat bidang infrastruktur mana yang perlu diperbaiki.

Definisi Penyata Pendapatan Dalaman

Penyata pendapatan dalaman adalah dokumen perakaunan yang mengukur aspek kewangan perniagaan yang dipilih oleh kepemimpinannya. Penyata pendapatan dalaman tidak mengikut peraturan dan garis panduan yang ditetapkan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Kewangan Institut Akauntan Awam Amerika. Ini membolehkan perniagaan membuat penyata pendapatan dalaman untuk mengukur pelbagai angka pendapatan, termasuk ukuran keuntungan jangka panjang, tanpa perlu mematuhi gaya persembahan formal. Walaupun pernyataan itu tidak harus mengikuti formula undang-undang, dokumen tersebut harus tetap mempunyai susunan yang serupa untuk membolehkan pengurusan dan pemilikan mengkaji semula dokumen dengan mudah.

Membuat Carta Akaun

Carta akaun adalah senarai nama akaun yang terdapat di lejar umum syarikat. Akauntan yang bekerja untuk perniagaan mempunyai kemampuan untuk memindahkan akaun ke dan membentuk carta akaun yang difikirkan sesuai oleh syarikat. Perniagaan menentukan nama akaun mana yang akan diletakkan di carta akaun melalui penggunaan penyata pendapatan dalaman. Pada dasarnya, penyata pendapatan dalaman membantu syarikat mengetahui akaun mana yang paling baik dari segi potensi pendapatan dan kos. Ini membolehkan perniagaan meletakkan akaun terbaiknya di lejar umum, yang disediakan oleh pemegang saham dan pelabur berpotensi lain.

Kelebihan

Membuat penyata pendapatan dalaman membolehkan perniagaan membuat penilaian perubahan dalam pendapatan, kos, aset dan tahap keuntungan sebelum syarikat menyediakan maklumat ini kepada pemegang saham dan agensi pelaporan kerajaan. Dilakukan pada awal tahun fiskal, perniagaan mungkin mempunyai masa yang cukup untuk membetulkan kawasan masalah yang dikenal pasti oleh penyata pendapatan dalamannya. Ini dapat menjimatkan potensi keuntungan syarikat dan menghasilkan penyata pendapatan yang menggembirakan apabila perniagaan secara rasmi membuatnya tersedia untuk umum pada akhir tahun.

Kekurangan Perakaunan

Ketepatan maklumat kewangan sangat penting dalam penyata pendapatan dalaman, walaupun data tersebut hanya dapat digunakan di dalam syarikat. Kesalahan dalam penyata pendapatan dalaman boleh mengakibatkan perniagaan berfokus pada bidang syarikat yang tidak memerlukan perhatian segera. Syarikat hanya dapat mengetahui kesilapan ketika akauntan bersiap sedia untuk membuat penyata pendapatan rasmi menjelang akhir tahun fiskal. Ini membolehkan kawasan syarikat dengan masalah pendapatan bertambah buruk selama setahun dan menyebabkan penurunan pendapatan dan keuntungan yang lebih besar.