Kepentingan Audit Luar

Sebagai pemilik perniagaan, sangat mustahak anda melakukan audit dalaman yang kerap untuk menentukan sama ada perniagaan anda beroperasi pada tahap kecekapan tinggi atau tidak. Anda boleh mengehadkan audit ini kepada pemeriksaan kesihatan kewangan anda, atau anda juga dapat memerintahkan audit ekstensif yang menyelami semua risiko dan cabaran yang dihadapi oleh perniagaan anda dan bagaimana anda dapat mempersiapkan risiko tersebut di masa depan. Audit dalaman dilakukan oleh anggota kakitangan anda sendiri yang mempunyai kepentingan dalam kejayaan syarikat anda. Audit luaran, sebaliknya, adalah audit yang dilakukan oleh agensi atau firma bebas yang tidak mempunyai kaitan dengan perniagaan anda. Pemilik perniagaan boleh memerintahkan audit luaran dengan alasan yang sama mereka menjalankan audit dalaman. Walau bagaimanapun,terdapat beberapa kelebihan penting apabila audit dijalankan oleh syarikat bebas untuk menentukan status kewangan syarikat dan kekuatan reputasi anda.

Memastikan Pematuhan Cukai

Apabila anda memerintahkan audit luaran, anda membuka perniagaan anda untuk penilaian yang kritikal dan bebas bias mengenai apakah syarikat anda mematuhi semua peraturan dan undang-undang Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri yang berlaku. Salah satu kelebihan mengadakan audit seperti ini ialah firma audit luaran tidak berafiliasi dengan syarikat anda dan dapat menilai perniagaan anda tanpa rasa takut jika anda tidak menyukai apa yang dikatakannya. Sebagai contoh, juruaudit dalaman yang telah bekerja di syarikat anda selama bertahun-tahun mungkin tidak mahu menyampaikan berita buruk mengenai ketidakpatuhan cukai dan mungkin memutuskan untuk menangguhkan menyelesaikan masalah, yang boleh memburukkan lagi keadaan.

Memberi Kredibiliti Bebas

Kelebihan lain dari adanya audit dari firma luar ialah penyata kewangan anda akan lebih dipercayai jika syarikat yang tidak mempunyai kepentingan dalam kejayaan atau kegagalan anda memeriksanya. Pentingnya kebebasan dalam pengauditan adalah bahawa ia memberikan kredibiliti yang merupakan salah satu kunci kejayaan perniagaan kecil anda, terutamanya ketika anda sedang dalam proses membina reputasi yang kuat dalam industri anda. Kerana juruaudit luar tidak bekerja secara langsung untuk syarikat anda, mereka tidak akan terpengaruh oleh tekanan yang mungkin anda gunakan untuk mendapatkan audit yang baik. Akibatnya, persetujuan juruaudit luaran terhadap penyata kewangan anda jauh lebih dipercayai daripada juruaudit dalaman.

Membolehkan Kritikan Proses Dalaman Anda

Pentingnya kebebasan dalam pengauditan juga merangkumi hakikat bahawa juruaudit dalaman tidak dapat mengkritik proses dalaman syarikat anda dengan berkesan kerana ia adalah sebahagian daripada syarikat anda. Juruaudit luaran, bagaimanapun, dapat melihat operasi dengan pandangan yang tajam dan menentukan di kawasan mana perniagaan anda membuang masa dan wang. Juruaudit luaran sering mengkritik amalan perakaunan dan operasi am, dan menyusun rancangan tindakan untuk mengurangkan sisa dan melaksanakan strategi untuk kecekapan yang lebih tinggi.

Membolehkan Kawalan Mutu Audit Dalaman

Faktor lain yang mengesahkan pentingnya kebebasan dalam pengauditan adalah, dalam banyak keadaan, juruaudit dalaman terlalu dekat dengan perniagaan anda kerana kedudukan mereka di dalam syarikat anda. Beberapa juruaudit dalaman juga tidak mempunyai pengalaman perakaunan yang mencukupi untuk mengaudit penyata kewangan syarikat mereka dengan betul. Juruaudit luaran dapat melihat faktor yang sama dengan juruaudit dalaman dan memeriksa semula pekerjaan mereka. Mereka dapat memastikan bahawa audit dalaman adalah komprehensif, tepat dan mencerminkan status kewangan syarikat anda dan pematuhan cukai. Juruaudit luaran biasanya mempunyai kepakaran dalam pelbagai bidang kewangan yang sering melebihi pengetahuan juruaudit dalaman anda.Ini bermaksud juruaudit luaran juga dapat melatih juruaudit dalaman anda dalam prinsip perakaunan dengan menjelaskan bagaimana analisis mereka berbeza dengan analisis yang dilakukan oleh juruaudit dalaman.