Cara Membuat CAPM di Excel

Melaburkan pendapatan syarikat anda dengan bijak memerlukan jalan yang baik antara keuntungan yang anda ingin capai dan risiko yang anda sanggup ambil untuk memperolehnya. Formula CAPM, atau Capital Asset Pricing Model, menyediakan kaedah matematik untuk mengukur potensi pelaburan pasaran saham berbanding pelaburan yang bebas risiko seperti akaun simpanan atau bil Perbendaharaan AS. Pengiraan CAPM menggunakan pulangan sejarah pasaran dan beta saham individu, atau turun naik, dalam pasaran tersebut. Anda boleh membuat lembaran kerja CAPM menggunakan Microsoft Excel dan maklumat pasaran dan stok semasa yang tersedia dalam talian.

1

Buka Excel dan mulakan hamparan baru dengan mengklik "Fail" dan memilih "Baru." Pilih "Buku kerja kosong" di bawah "Templat yang Tersedia."

2

Pilih sel spreadsheet dan ketik label lajur untuk jangkaan pulangan. Contohnya, ketik "Return yang Diharapkan (Re)" di sel A1. Ubah saiz sel supaya semua teks label dapat dilihat.

3

Pilih sel spreadsheet dan ketik label lajur untuk kadar pelaburan bebas risiko. Contohnya taip "Risk Free Rate (Rf)" di sel A2.

4

Taipkan nilai untuk "Risk Free Rate (Rf)" di sel yang berdekatan. Contohnya, jika bank membayar faedah 2,4 persen pada deposit, masukkan 2.4 ke dalam sel B2.

5

Pilih sel spreadsheet dan ketik label lajur untuk pulangan pasaran. Contohnya taip "Return Market (Rrm)" di sel A3.

6

Taipkan nilai untuk "Market Return (Rrm)" di sel yang berdekatan. Contohnya, jika NASDAQ atau S&P mengembalikan 3.6 peratus setahun, taipkan 3.6 dalam sel B3.

7

Pilih sel spreadsheet dan taipkan label lajur untuk anggaran beta pasaran untuk saham di mana anda ingin melabur. Contohnya, ketik "Beta (B)" di sel A4.

8

Taipkan anggaran nilai beta di sel yang bersebelahan dengan label "Beta (B)". Sebagai contoh, pada saat penerbitan, beta untuk Apple (AAPL) adalah 1.71. Taipkan 1.71 ke dalam sel B4.

9

Taipkan formula untuk CAPM di sel yang bersebelahan dengan sel berlabel "Expected Return (Re)" menggunakan rujukan sel yang sesuai. Contohnya, ketik "= b2 + b4 * (b3-b2)" ke dalam sel B1, kemudian tekan kekunci "Enter".