Isu Undang-Undang untuk Pusat Penjagaan Harian

Sekiranya anda menyukai kanak-kanak, pusat jagaan kanak-kanak mungkin kelihatan seperti perniagaan idaman. Menjalankan pusat jagaan kanak-kanak, bagaimanapun, memerlukan lebih daripada sekadar berbaik-baik dengan anak-anak. Anda harus mematuhi undang-undang khusus untuk pusat jagaan kanak-kanak di negeri anda, serta undang-undang pekerjaan negeri dan persekutuan yang berlaku.

Pelesenan

Anda mesti mendapatkan lesen untuk kemudahan penjagaan anak anda dari negeri anda, dan syarat pelesenan negeri berbeza-beza. Anda mungkin harus menyerahkan pemeriksaan negara, menunjukkan bukti bahawa pekerja anak anda dilesenkan atau mengikuti rutin kesihatan, keselamatan dan pemakanan tertentu yang dimandatkan oleh negeri anda. Sekiranya anda beroperasi sebagai kemudahan yang tidak berlesen, negeri boleh mendenda anda.

Undang-undang Pekerjaan

Sekiranya anda mempunyai kakitangan, anda mesti mematuhi undang-undang pekerjaan negeri dan persekutuan, tidak kira seberapa kecil atau berorientasikan keluarga perniagaan anda. Anda tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap pekerja anda berdasarkan bangsa, agama, jantina, umur atau status kecacatan, dan anda harus membayarnya untuk setiap jam mereka bekerja - termasuk gaji lebih masa. Pekerja anda juga mesti membuat gaji minimum, dan perniagaan anda harus mengambil langkah berjaga-jaga yang wajar untuk memastikan keselamatan mereka. Ini bermaksud bangunan anda harus selamat dan dalam keadaan baik dan kerana kanak-kanak sering membawa penyakit, anda harus mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk memastikan jangkitan tidak merebak.

Kontrak

Sebaiknya gunakan kontrak dengan pelanggan anda. Ini dapat dengan jelas menetapkan harapan dan membantu memastikan pembayaran tepat pada masanya untuk perkhidmatan penjagaan anak anda. Sebaik sahaja anda menandatangani kontrak dengan ibu bapa anak, ia mempunyai kekuatan undang-undang, yang bermaksud anda tidak boleh meninggalkan kontrak tersebut, kecuali anda bersetuju untuk melakukannya dengan persetujuan bersama atau mahkamah membatalkan kontrak. Sekiranya kontrak anda berjanji untuk memberikan perkhidmatan tertentu - seperti waktu membaca setiap hari - anda harus menepati janji ini, atau anda mempertaruhkan tuntutan mahkamah.

Keselamatan

Undang-undang perlesenan negara menetapkan standard khusus untuk keselamatan kemudahan jagaan harian. Secara amnya, anda harus mengurangkan risiko kecederaan kanak-kanak dengan memastikan bahawa mainan tidak menimbulkan bahaya tersedak. Anda juga harus mengambil langkah berjaga-jaga yang wajar untuk melindungi kanak-kanak daripada risiko individu. Contohnya, jika anda tahu bahawa kanak-kanak alah kepada kacang tanah, pemberian kacang kepada anak boleh menjadi kelalaian. Anda juga mungkin mempunyai nisbah kakitangan-ke-anak tertentu. Kebersihan asas, seperti pertukaran lampin biasa dan mencuci tangan, juga penting. Sekiranya anda tidak memberikan penjagaan yang minimum kepada anak-anak, negara boleh mengenakan anda penderaan kanak-kanak atau mendenda anda.

Diskriminasi

Kemudahan jagaan kanak-kanak awam dilarang melakukan diskriminasi terhadap kanak-kanak atau keluarga mereka. Di bawah undang-undang persekutuan, kanak-kanak kurang upaya berhak mendapat tempat tinggal yang berpatutan seperti pemasangan jalan masuk atau jadual harian yang diubah. Sekiranya jagaan harian anda dilesenkan sebagai prasekolah, anda mungkin juga diminta untuk menyediakan sumber daya kepada kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran seperti rancangan pendidikan individu.