Apakah Perbezaan Antara Pengurus Strategik & Pengurus Berfungsi?

Di syarikat besar, perbezaan antara pengurus fungsional dan strategik biasanya agak berbeza. Namun, dalam perniagaan kecil, kedua-dua peranan itu tidak selalu saling eksklusif. Sebagai pengurus dipromosikan melalui peringkat, belajar bagaimana berfikir secara strategik adalah kemahiran penting untuk dikembangkan. Keupayaan ini sangat penting bagi pengurus perniagaan kecil, yang mungkin bertanggungjawab untuk perancangan strategik selain pengawasan fungsional.

Pengetahuan teknikal

Setiap pengurus berfungsi bertanggungjawab untuk bahagian, bahagian atau projek tertentu. Pengurus berfungsi biasanya dipilih kerana kepakaran teknikal dan kemampuannya untuk mengendalikan operasi harian bahagian. Penyelia yang mahir boleh dipilih untuk kenaikan pangkat ke jawatan pengurusan yang berfungsi kerana pengetahuannya yang terperinci mengenai pekerjaan itu. Sebaliknya, pengurus strategik biasanya sudah memiliki pengalaman pengurusan selama beberapa tahun, dan walaupun dia mempunyai pengetahuan teknikal yang luas, dia biasanya tidak menggunakannya setiap hari. Sebaliknya, pengurus strategik bertanggungjawab untuk perancangan dan panduan umum yang merangkumi beberapa bidang fungsi.

Gambar besar

Pengurus strategik mesti melihat setiap tindakan kerana berkaitan dengan misi strategik organisasi yang lebih besar. Walaupun pengurus fungsional dapat menumpukan perhatian pada apa yang terbaik untuk bahagiannya yang spesifik, pengurus strategik harus menyeimbangkan keutamaan jabatan dengan strategi dan arah keseluruhan syarikat ketika memutuskan pendekatan terbaik. Pengurus berfungsi boleh mencari sumber untuk jabatannya sendiri. Seorang pengurus strategik mesti memediasi konflik antara pengurus fungsional untuk menentukan peruntukan sumber syarikat yang paling berkesan.

Hierarki

Pengurus atasan syarikat biasanya lebih strategik. Sebahagiannya ini kerana para eksekutif atasan mesti membentuk arah dan fokus organisasi. Di samping itu, pengurus kanan mempunyai terlalu banyak tanggungjawab untuk memberikan tahap pengawasan yang diperlukan dari pengurus yang berfungsi, dan tidak lagi dapat berjaya dengan hanya bergantung pada kepakaran fungsional atau teknikal. Pengurus strategik peringkat atasan mesti menyerahkan tahap kawalan itu kepada profesional lain yang dipercayai - pengurus yang berfungsi.

Pengaruh

Walaupun eksekutif syarikat dan pengurus strategik teratas nampaknya mempunyai banyak kuasa dan pengaruh, tanggungjawab pengurusan fungsional mungkin mempunyai kesan yang paling jelas terhadap prestasi syarikat. Walaupun pengurus strategik menentukan misi dan hala tuju syarikat, pengurus fungsional mengawal perbelanjaan, mengurus sumber, membuat keputusan mengenai projek tertentu yang akan dijalankan dan mendorong kejayaan atau kegagalan setiap inisiatif. Namun, kerana kegiatan fungsional sering dimandatkan oleh perundangan dan peraturan - yang tidak berbeza antara organisasi - perniagaan dapat membezakan dirinya dari pesaing hanya melalui inovasi dalam pendekatan strategi.