Empat Fungsi Gaya Pengurusan dan Kepimpinan

Anda menemui pelbagai keperibadian setiap hari. Sebilangan orang mempunyai kemampuan semula jadi untuk memberi inspirasi, sementara yang lain berbakat membangun kumpulan. Sebagai peneraju syarikat anda, anda mempunyai gaya kepemimpinan yang unik dan tersendiri. Sekiranya anda dapat belajar mengurus gaya semula jadi anda sendiri dan menyesuaikannya untuk situasi tertentu, anda dapat memaksimumkan hasil pengurusan anda di bidang fungsional ini.

Enam Gaya Kepimpinan Umum

Terdapat enam gaya kepemimpinan yang sama. Setiap pengurus mempunyai gaya utama, tetapi dia dapat belajar menggunakan gaya lain bila diperlukan. Gaya kepemimpinan autokratik juga disebut gaya arahan; ia memerintahkan pematuhan, dan tidak memiliki ruang untuk kesalahan atau kegagalan. Gaya berwawasan ingin memberi inspirasi kepada pekerja untuk membina sebuah syarikat, dan memiliki gambaran yang lebih besar, seperti cara Steve Jobs memimpin Apple selama bertahun-tahun.

Gaya afiliasi ingin membina kepercayaan dan kerjasama di antara pihak pengurusan dan pekerja, dengan fokus pada hasil pasukan, bukan pada prestasi individu. Gaya partisipatif atau demokratik meminta input daripada pekerja agar mereka dapat membantu memperoleh kejayaan syarikat.

Pemimpin paceetter benar-benar pemimpin yang menentukan nada dengan melakukan lebih banyak dan mencapai lebih banyak untuk menunjukkan kepada orang bawahan apa yang dapat dicapai. Gaya bimbingannya membantu pekerja mentor untuk membina kejayaan dan membantu mengatasi kelemahan.

Fungsi Satu: Merancang

Perancangan strategik penting bagi setiap perniagaan untuk maju. Dari meningkatkan operasi hingga mengubah taktik pemasaran, pemimpin perlu merancang masa depan syarikat. Pemimpin berwawasan sangat sesuai untuk melihat tujuan jangka panjang dan mengetahui bagaimana untuk sampai ke sana. Pemimpin autokratik paling mampu memastikan bahawa penglihatan itu tidak hilang dalam pandangan dan tangen sekunder.

Fungsi Dua: Menyusun

Sebaik sahaja anda mempunyai rancangan, anda mesti dapat mengatur syarikat supaya rancangan itu dapat dilaksanakan. Ini adalah mengenai mewakilkan tugas, menetapkan prosedur dan mengembangkan metrik prestasi. Pemimpin yang partisipatif dapat mendapatkan maklum balas dari pasukan, mengenai apa yang telah berhasil dan apa yang mungkin menghalangi pencapaian garis besar rancangan dan tujuan. Dengan menggunakan sumber yang ada, pengurus menetapkan proses yang akan berjalan di parit dan kemudian akan bergerak ke arah tujuan yang lebih besar.

Fungsi Tiga: Memimpin

Memimpin adalah bagaimana pengurus dapat menyelesaikan tugas; lebih khusus lagi, ia adalah bagaimana dia membuat pasukannya agar setiap komponen masing-masing berjaya mendekati tujuan akhir. Adalah mungkin untuk menggunakan gaya kepemimpinan untuk operasi sehari-hari, tetapi anda harus mempertimbangkan bagaimana semangat pasukan berdasarkan gaya. Pasukan di bawah pemimpin autokratik bekerja dalam ketakutan hampir setiap hari, sementara pasukan di bawah pemimpin demokratik dapat kehilangan visi, kerana semua orang terus menambah input.

Bimbingan membantu bakat bergelut atau bintang yang semakin meningkat, tetapi memakan masa. Fikirkan bagaimana anda dapat memotivasikan pasukan anda dengan sebaik-baiknya untuk mencapai matlamat.

Fungsi Keempat: Mengawal

Mengendalikan bukan pengurusan mikro, walaupun boleh. Mengawal dalam pengurusan memastikan bahawa ada kaedah untuk menentukan kejayaan. Dalam peranan mengawal, pengurus sedang mengkaji laporan prestasi, nombor penjualan dan kecekapan kos. Sekiranya terdapat masalah atau jurang, pengurus mesti mengambil tindakan pembetulan untuk menyesuaikan atau memperbaiki masalah atau strategi mungkin gagal.

Pacesetters sering sangat pandai menentukan apakah rancangan itu berjaya, kerana mereka berada di barisan depan, dan juga melakukan pekerjaan. Tetapi ini boleh menghilangkan tugas pengurusan yang lain. Pemimpin autokratik berorientasikan perincian dan pandai meneliti nombor. Selagi dia dapat beralih ke mod bimbingan atau afiliasi ketika membuat penyesuaian, dia dapat menjaga semangat, tanpa menanamkan rasa takut dalam pasukannya untuk prestasi yang buruk.