Cara Mendapatkan Cap Tarikh pada Kamera Canon Powershot

Sekiranya anda menggunakan Canon PowerShot kecil untuk mendokumentasikan kerja perniagaan anda, anda mungkin perlu meletakkan cap waktu dan tarikh pada gambar. Ini dapat membantu anda mengesan kapan gambar diambil dan memastikan gambar anda lebih teratur. Tetapkan pilihan untuk menambahkan cap tarikh secara automatik menggunakan fungsi menu peranti.

1

Hidupkan kamera dan kemudian tekan butang "Menu".

2

Tekan kekunci anak panah kanan atau kiri sehingga ikon kamera disorot.

3

Tekan kekunci anak panah ke atas atau bawah sehingga anda mempunyai "Cap Tarikh" yang diserlahkan.

4

Tekan kekunci anak panah kanan atau kiri sehingga "Tarikh" atau "Tarikh & Masa" diserlahkan.

5

Tekan butang "Menu" untuk menetapkan pilihan anda. Anda kemudian harus melihat tarikh atau tarikh dan masa muncul di kanan bawah gambar semasa anda mengambil gambar seterusnya.