Cara Menghapus Kerugian Pelaburan Perniagaan

Anda menggunakan pelaburan anda dengan harapan yang tinggi. Malangnya, ia menuruni tiub. Berita baiknya ialah Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri memberi anda peluang untuk mengimbangi kerugian anda pada waktu cukai. Anda mesti menjual atau melupuskan aset anda sebelum anda layak melaporkan kerugian. Mulai tahun pajak 2011, IRS memerlukan borang baru, 8949, sebagai tambahan kepada Jadual D ketika melaporkan keuntungan dan kerugian modal. Borang 8949 mesti diisi sebelum anda boleh meneruskan Jadual D. Arahan untuk Borang 8949 disertakan dengan arahan Jadual D untuk tahun 2011.

1

Lengkapkan Bahagian I dan Bahagian II Borang 8949 untuk menentukan sebarang keuntungan atau kerugian jangka pendek atau jangka panjang. Senaraikan aset, tarikh diperoleh, tarikh dijual, harga jualan dan maklumat lain yang berkaitan di ruangan yang sesuai. Arahan borang 8949 disertakan dengan arahan Jadual D 2011.

2

Tambahkan setiap lajur di seluruh Borang 8949 dan masukkan jumlah di ruang yang betul. Pindahkan jumlah kerugian anda pada borang 8949 ke ruang yang sesuai di bahagian atas Bahagian I dan Bahagian II pada Jadual D dari Borang 1040. Borang 8949 memberikan arahan di bahagian bawah halaman.

3

Lengkapkan pelbagai baris Bahagian I pada Jadual D berkaitan dengan keuntungan dan kerugian modal jangka pendek. Sertakan sebarang pengurangan kerugian modal untuk tahun-tahun sebelumnya. Lembaran kerja disediakan dalam arahan Jadual D yang menerangkan tentang bawaan dan cara menghitungnya. Lengkapkan pelbagai baris Bahagian II berkaitan dengan keuntungan dan kerugian modal jangka panjang dengan format yang sama seperti Bahagian I.

4

Gabungkan hasil dari Bahagian I dan Bahagian II pada baris pertama di Bahagian III Jadual D untuk menentukan keuntungan atau kerugian. Tentukan mana yang lebih kecil - jumlah kerugian atau potongan yang dibenarkan. Masukkan jumlah itu pada baris yang sesuai yang disediakan di Borang 1040. Petunjuk disediakan pada Jadual Borang D.