Pengulangan sebagai Strategi Persuasif

Teknik atau strategi persuasif dalam bentuk tulisan dan lisan telah dikembangkan sepanjang masa sebagai cara untuk mempengaruhi orang lain. Dalam dunia perniagaan, dapat mempengaruhi orang lain adalah kunci untuk berjaya, terutama dalam bidang seperti penjualan dan pemasaran. Pengulangan kadang-kadang disebut sebagai cara untuk meningkatkan kebolehan memujuk dalam bidang ini. Strategi pengulangan yang dirancang dan dilaksanakan dengan teliti dapat meningkatkan keberkesanan mesej anda. Walau bagaimanapun, pemilik perniagaan kecil yang menggunakan teknik ini juga harus menyedari masalahnya.

Asas Psikologi

Kajian psikologi menunjukkan bahawa pengulangan dapat memberi kesan positif pada penerimaan seseorang dan setuju dengan hujah yang meyakinkan. JT Cachiappo dan Richard Petty adalah dua perintis dalam bidang ini pada akhir 1970-an dan 1980-an. Mereka menyimpulkan bahawa tahap pengulangan yang rendah hingga sederhana dalam suatu pesan cenderung membuat kesepakatan yang lebih besar dengan pesan tersebut, bersama dengan penarikan yang lebih besar. Walau bagaimanapun, karya mereka juga menunjukkan bahawa pengulangan terlalu banyak memberi kesan buruk dan boleh menyebabkan perselisihan pendapat yang lebih kuat dengan hujah yang dibuat.

Kekerapan

Penggunaan pengulangan sederhana dalam hujah persuasif boleh menjadi berkesan sekiranya hujah tersebut dibina sedemikian rupa sehingga pengulangan tersebar dari masa ke masa. Penggunaan pengulangan dalam jangka panjang argumen, bertulis atau bertutur, menimbulkan keakraban yang lebih besar dengan mesej dan membawa kepada persetujuan secara beransur-ansur jika intensitas pengulangan secara beransur-ansur itu sendiri. Terlalu banyak pengulangan dalam jangka waktu atau ruang yang singkat dapat mengalahkan tujuan penerimaan secara beransur-ansur dengan mewujudkan penghindaran yang lebih kuat terhadap argumen. Semua pengulangan harus dijarakkan dengan teliti pada selang waktu yang sama atau serupa sepanjang argumen.

Intensiti

Dalam ucapan atau hujah-hujah lain yang sangat beremosi, pengulangan ungkapan-ungkapan utama yang beremosi dapat berkesan. "I Have a Dream Speech" karya Martin Luther King Jr. sering disebut sebagai salah satu contoh utama kejayaan pengulangan tersebut. Walau bagaimanapun, ia mungkin berkesan dalam mesej seperti ini kerana sifatnya yang sudah emosional. Teknik seperti dalam penjualan dan pemasaran mungkin mempunyai kesan sebaliknya - mematikan pengguna - jika tidak didekati dengan teliti.

Kepelbagaian

Walaupun pengulangan dapat berjaya sebagai strategi pujukan, kehalusan dapat sama pentingnya dengan frekuensi dan intensitas pesan. Daripada mengulangi kata dan ungkapan yang sama sepanjang argumen, mencari lebih daripada satu cara untuk membuat argumen yang sama berulang kali dapat menjadi pendekatan yang lebih efektif. Pembaca atau pendengar cenderung untuk memberi respons yang lebih positif terhadap hujah yang sama yang dinyatakan dengan beberapa cara dan bukannya mesej yang sama terus menerjah ke kerongkongnya.