Mengapa OSHA Penting dalam Syarikat?

Pada tahun 1970, Kongres menggubal Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan untuk melindungi pekerja dari bahaya di tempat kerja. Undang-undang ini mensyaratkan syarikat untuk membuat polisi dan prosedur yang bertujuan melindungi pekerja mereka. Sebuah agensi persekutuan menjaga kira-kira 2.200 pemeriksa untuk melindungi kesihatan dan keselamatan kira-kira 130 juta pekerja ini. Mengikuti piawaian OSHA bukan sahaja membawa ke tempat kerja yang lebih selamat, tetapi juga menghasilkan produktiviti dan keuntungan yang lebih besar untuk perniagaan anda.

Pematuhan

Penciptaan OSHA menetapkan garis panduan keselamatan untuk perniagaan di seluruh Amerika Syarikat. Syarikat mesti mengikuti amalan kerja yang selamat, menyediakan peralatan pelindung, dan melatih semua pekerja mengenai bahaya dan polisi keselamatan dan prosedur. Pengurus mesti mempunyai latihan yang tepat, kemampuan untuk mengawasi dan menegakkan peraturan keselamatan, dan memahami bagaimana menangani kejadian kecemasan.

Kebaikan

OSHA mempunyai kesan yang besar terhadap keselamatan di tempat kerja. Walaupun pekerjaan di AS hampir dua kali ganda, kematian di tempat kerja telah menurun lebih daripada 65 peratus sejak OSHA dimulakan. Terdapat kira-kira 38 kematian pekerja sehari pada tahun 1970 berbanding 13 orang setiap hari pada tahun 2011. Kadar kecederaan dan penyakit pekerjaan juga menurun dengan ketara. Pada tahun 1972 tenaga kerja mengalami sekitar 10.9 insiden per 100 pekerja berbanding kurang dari 4 per 100 pada tahun 2010.

Mematuhi peraturan OSHA bersama dengan melaksanakan program keselamatan yang dirancang sendiri dapat menjimatkan wang perniagaan anda. Kemalangan dan kecederaan yang berlaku di tempat kerja boleh mengakibatkan perbelanjaan perubatan dan undang-undang yang besar. Melatih pekerja anda dan mengadakan program dapat mengelakkan kejadian yang tidak menentu ini berlaku. Menjaga persekitaran yang selamat untuk pekerja anda memberi penghargaan kepada anda dengan peningkatan produktiviti dan semangat yang lebih tinggi juga.

Pemeriksaan

Latih pekerja anda terlebih dahulu mengenai cara mengendalikan pemeriksaan OSHA. Pemeriksa mungkin mempunyai pertanyaan mengenai amalan keselamatan, jadi mempunyai pusat hubungan yang ditentukan untuk menjawabnya. Biarkan pekerja anda tahu apa yang diharapkan sekiranya berlaku insiden untuk mengelakkan kekeliruan semasa situasi yang berpotensi kritikal. OSHA menjalankan 40,648 pemeriksaan persekutuan pada tahun 2011 dan 52,056 pemeriksaan negeri pada tahun 2011. Pemeriksaan ini merangkumi pemeriksaan ke atas lokasi kerja sebenar dan prosedur keselamatan serta merakam bahaya yang diketahui atau yang mungkin dikenal pasti. OSHA juga mesti menyiasat semua kecederaan dan penyakit semasa ia berlaku. Ini membantu mengurangkan insiden di masa depan, dengan penyelidikan yang menunjukkan syarikat di mana pemeriksaan dilakukan mengalami jumlah tuntutan pampasan pekerja yang lebih rendah.

Penalti

OSHA menguatkuasakan peraturannya dengan menggunakan kutipan dan hukuman sebagai pencegah. Perniagaan yang didapati tidak mematuhi peraturan OSHA mempunyai waktu yang terbatas untuk membayar atau mengajukan banding atas kutipannya. Mereka yang gagal melakukannya akan dikenakan hukuman berat atau akibat yang mahal. Mempunyai petikan dalam catatan anda dapat mempengaruhi kemampuan anda untuk menawar pekerjaan dan kontrak kerajaan. Untuk mengelakkan hukuman, hubungi OSHA untuk mengetahui standard keselamatan mana yang berlaku untuk perniagaan anda dan kemudian laksanakan polisi dan prosedur untuk memastikan kepatuhan. Kaji selalunya polisi keselamatan anda untuk kesesuaian dan latih pekerja anda dengan betul. Kirimkan peraturan dan pemberitahuan keselamatan di tempat yang dapat dilihat dan kemas kini mengikut keperluan.