Elemen Utama Kerangka Strategik

Perniagaan yang berjaya tidak menganggap bahawa perkara akan berjalan dengan baik dari masa ke masa. Sebaliknya, pemilik perniagaan dan pengurusan berusaha untuk mengembangkan satu set tujuan jangka panjang di mana mereka mahu perniagaan mereka berakhir dan bagaimana gambaran mereka sampai di sana. Kerangka strategik berfungsi untuk menyediakan struktur untuk jenis perancangan jangka panjang dengan memberi tumpuan kepada empat elemen utama: visi, misi, jangka masa dan objektif.

Penyataan Penglihatan

Pernyataan visi biasanya memberikan gambaran masa depan yang menganggap organisasi mencapai objektif strategiknya. Secara keseluruhan, pernyataan penglihatan cuba meringkaskan gambar secara ringkas, sambil memberikan elemen motivasi. Sebagai contoh, sebuah syarikat komputer mungkin mengeluarkan pernyataan penglihatan sepanjang, "Untuk melihat komputer canggih di setiap rumah di Amerika." Visi ini melukiskan gambaran masa depan yang jelas di mana tidak ada rumah di Amerika yang kekurangan komputer. Sudah tentu, pernyataan visi sebagai perwujudan dasar dan tujuan yang ideal tidak memberi perhatian kepada ketidaklayakan visi untuk mengekalkan elemen motivasi.

Kenyataan Misi

Penyataan misi juga menangani persoalan tujuan syarikat, tetapi dengan cara yang lebih realistik. Pernyataan misi menyatakan sebab perniagaan wujud dan apa yang mereka harapkan. Pernyataan misi yang berkesan mengandungi sejumlah elemen penting, tetapi biasanya menyampaikan keutamaan penting perniagaan, seperti pembuatan produk, pasaran yang akan dilayan oleh perniagaan dan nilai-nilai yang dipatuhi oleh perniagaan. Kembali ke syarikat komputer fiksyen, pernyataan misi menjelaskan bahawa syarikat itu berhasrat untuk membina dan mengedarkan komputer melalui kedai runcit untuk isi rumah kelas menengah dan menekankan perkhidmatan pelanggan.

Jangka Masa Strategik

Kerangka masa yang strategik merujuk kepada jumlah masa yang ingin diluangkan oleh syarikat untuk mencapai tujuan jangka sederhana dan jangka panjang. Menetapkan jangka masa yang strategik memberikan kerangka rujukan umum kepada setiap anggota syarikat. Perbezaan yang sangat besar dalam cara perniagaan di industri yang berlainan menjadikan generalisasi menjadi sukar, tetapi kerangka waktu strategik khas berjalan sekitar lima tahun.

Objektif Strategik

Secara sederhana, objektif strategik merupakan matlamat yang ingin dicapai oleh syarikat. Sebuah syarikat boleh mencapai sejumlah objektif strategik pada waktu tertentu, pada jadual waktu yang lebih pendek dan lebih lama. Dari segi kerangka strategi, matlamat strategik merangkumi kedua-dua elemen yang sudah ada dan elemen yang belum selesai. Sebagai contoh, syarikat komputer fiksyen boleh menetapkan tujuan untuk diedarkan ke komputer melalui tiga peruncit utama dalam masa lima tahun. Untuk mencapai matlamat ini, syarikat mesti membina atau membeli, serta kakitangan, kemudahan untuk menghasilkan stok yang mencukupi untuk memenuhi permintaan. Ia juga mesti berurusan dengan peruncit dan menentukan cara memindahkan stok dari kemudahan pembuatan ke peruncit. Setiap elemen mewakili objektif strategik yang mesti dicapai oleh perniagaan untuk melayani pernyataan misi dan visi yang lebih luas.